مهرواره در شهرستان درمیان

روحانی دغدغه مندی که طرح شجره طیبه را در روستای خود راه اندازی کرد و بدین وسیله ۳۰۰ اصله درخت زرشک توسط مردم برای این طرح اهدا شد که ثمرات آن‌ها صرف انجام امور خیر می‌‌‌شود.

به گزارش مهرواره محله همدل،
حجت الاسلام مرتضی تخم افشان متولد سال ۱۳۶۹ و اهل شهرستان در میان استان خراسان جنوبی است که به راه اندازی یک مرکز نیکوکاری در روستای حوزه فعالیت خود اقدام کرده است.
او به دلیل مشکلات اقتصادی مردم بویژه در چندسال اخیر و برای کمک به معیشت مردم، با ارتباط گیری با خیرین توانست یک مرکز نیکوکاری را در روستای خود راه اندازی کند.
این منتخب مرحله شهرستانی مهرواره محله همدل، همچنین طرح شجره طیبه را در روستا راه اندازی و بوسیله آن صدقات مستحبی افراد را جمع آوری کرد که از این طرح استقبال بسیار خوبی صورت گرفت و ۳۰۰درخت زرشک توسط مردم برای این طرح اهدا شد که ثمره آن برای انجام کارهای خیر استفاده می‌شود.
این روحانی تلاشگر از سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را در این روستا آغاز کرده و تاکنون اقدامات ارزشمندی را انجام داده است.


او در مرکز نیکوکاری روستا اقدام به جمع آوری لباس و لوازم خانگی دسته دومی که قابلیت استفاده داشتند کرد و از فضای مجازی برای پیشبرد اینکار بهره گرفت تا این لوازم را به دست نیازمندان برساند.


انجام کارهای فرهنگی و تفریحی، توزیع بسته های معیشتی و غذای گرم میان افراد نیازمند از دیگر اقدامات او می‌باشد.
این روحانی فعال برگزاری مهرواره محله همدل را سبب ایجاد رقابت بین روحانیون مستقر و افرادی که به کار خیر مشغول هستند می‌داند و این رقابت را موجب رونق و افزایش کارهای خیرخواهانه اعلام می‌کند.