مسئول اجرایی مهرواره محله همدل در استان قزوین با اشاره به فرآیند کار کمیته انتخاب و هیئت داوران، گفت: در پایان هفته منتخبین نهایی شهرستانی مشخص می‌شوند.
به گزارش دبیرخانه مهرواره محله همدل، حجت الاسلام حسن محمدی مسئول اجرایی مهرواره محله همدل در استان قزوین ، ضمن ارائه گزارشی از روند اجرایی عملیات مهرواره در این استان اظهار داشت: ترکیب کمیته انتخاب و هیئت داوران در شهرستان ها مشخص شده است.
مسئول اجرایی مهرواره محله همدل خاطرنشان کرد: در روزهای نهم و دهم تیرماه کار انتخاب سه برابر ظرفیت منتخبین شهرستانی انجام شده و در نهایت کار به هیئت داوران سپرده می شود تا در پایان هفته منتخبین نهایی شهرستانی مشخص شوند.
وی در تبیین علت تعداد کم ثبت گزارشات نسبت به تعداد ثبت مسئله‌ها، گفت: این اتفاق به دلیل این بود برخی مناطق مانند آوج در تقسیمات کشوری شهرستان به حساب نمی آمدند، بنابراین امکان ثبت گزارش برای آن ها فراهم نبود.
حجت الاسلام محمدی در پایان تصریح کرد: برای حل مشکلی که برای برخی از شرکت کنندگان در ثبت گزارش به‌وجود آمده است، نامه نگاری هایی صورت گرفته است و در حال پیگیری هستیم.