منتخبین شهرستانی مهرواره محله همدل با مراجعه به سامانه محتوا ساز، بلافاصله پوستر تبلیغی فعالیت خود را دریافت کردند؛ در کمتر ۴۸ ساعت بیش از ۲ هزار پوستر تولید شد.
به گزارش دبیرخانه مهرواره محله همدل، منتخبین مرحله شهرستانی مهرواره محله همدل با مراجعه به آدرس http://bot.ham-del.ir/ و استفاده از این سامانه محتوا ساز، می توانند مشخصات خود را وارد کرده بلافاصله پوستری که عکس و سایر اطلاعات لازم در آن درج شده است را دریافت کنند.
این نخستین باری است که در یک رویداد ملی به این کیفیت از ربات برای تولید محتوا استفاده می‌شود. در کمتر از ۴۸ ساعت بیش از ۲ هزار پوستر از سوی کاربران در اقصی نقاط کشور تولید شد.
از آنجا که در این مرحله آرای مردمی نیز در انتخاب نهایی افراد مؤثر است، منتخبان مرحله شهرستانی می‌توانند این پوسترها را در صفحات شخصی خود، منتشر کرده و ضمن تبیین مسئله‌ای که حل کرده‌اند، از دوستان و اهالی محله بخواهند که به آنها رأی بدهند.
گفتنی است، در مرحله شهرستانی مهرواره محله همدل، کمیته انتخاب سه برابر ظرفیت، یعنی ۱۲۰۰ نفر از شرکت کنندگان را انتخاب کرده و به هیئت داوران معرفی می‌کنند و در نهایت بیش از ۳۰۰ نفر به عنوان منتخبین این مرحله معرفی شده و به مرحله استانی راه پیدا خواهند کرد.
استفاده از این ربات محتواساز در مرحله‌های سه گانه شهرستانی، استانی و ملی مهرواره محله همدل، ویژه منتخبین در نظر گرفته شده است و پس از پایان مهرواره، در اختیار سایر شرکت کنندگان نیز قرار خواهد گرفت.