تلاش برای محرویت زدایی از چهره روستا، دغدغه این روزهای خانم جوانی است که تمام وقت خود را وقف مردم فقیر و رنج کشیده کرده است؛ او می‌گوید وقتی می‌بینم برخی از هم روستایی‌ها به نان شب خود محتاج‌اند، نمی‌توانم بی‌تفاوت باشم.
به گزارش دبیرخانه مهرواره محله همدل، طاهره اقدس‌فر جوان دهه هفتادی است که آرزوی او محرومیت زدایی از روستای خود می باشد. این جوان دغدغه مند به‌ جای رفتن به دنبال آرزوهای بلند جوانی، خودش را وقف مردم روستایش کرده و رفع فقر، درد و رنج مردم، به تنها آرزوی این روزهایش تبدیل شده است.
او روستای خود را به عنوان یکی از روستاهای محروم کشور معرفی می کند و می گوید: وقتی زجر و سختی مردم را مقابل چشمانم می‌بینم که حتی بعضی به نان شب خود محتاج‌اند نمی توانم بی تفاوت باشم.
رنج مردم تاحدی به دغدغه او تبدیل می شود که با توکل برخدا و همراهی خانواده خود، اقدام به تأسیس مؤسسه خیریه جهت کمک به نیازمندان روستای تلخاب می‌کند.
او در توضیح فعالیت‌های این مؤسسه خیریه گفت: در ابتدا تصمیم داشتم مؤسسه ای جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی ایجاد کنم اما وقتی فقر اکثریت مردم روستای‌مان را دیدم، تصمیم گرفتم که در جهت کاهش فقر مردم این روستا فعالیت نمایم.
حالا تأمین ۸۰۰ بسته غذایی و ۱۶۰ پک بهداشتی از نهادهای مختلف و توزیع آن بین نیازمندان، حاصل زحمات او برای محرومیت زدایی از این روستا می باشد.
او مؤسسه خود را مجموعه‌ای فعال معرفی می‌کند وهمین عامل را دلیل اعتماد مردم و خیرین به خود می داند.
طاهره اقدس فر خود را خادم مردمان روستایش می‌داند و می‌گوید: تلاش برای کاهش مشکلات مردم حال مرا خوب می‌کند و احساس خوشایندی از این کار دارم.
حالا یکی از بزرگترین دغدغه‌های این خیّر، ایجاد اشتغال برای جوانان و زنان بی سرپرست است؛ در این خصوص هم عنوان می کند: اگر دستم بیشتر باز بود کارگاه های اشتغال زایی برای جوانان و زنان بد سرپرست و بی سرپرست ایجاد می‌کردم.
او علت عمده ای از مشکلات و آسیب‌های جوانان را در بیکاری آن‌ها می‌داند و می‌گوید: جوانان از بیکاری و نا امیدی است که به سراغ آسیب‌هایی همچون اعتیاد می‌روند.
طاهره اقدس‌فر از هیچ کمکی برای مردمان روستای خود دریغ نکرده و کمک‌های نقدی و غیرنقدی به نیازمندان روستا از دیگر اقدامات او می‌باشد.