موشنگرافی

ما اومدیم بگیم، گسترش امید در سطح عموم مردم یکی از عوامل نشاط اجتماعیه؛ نکته مهم اینه که موفقیت های کلان ملّی به تنهایی برای ایجاد این حس کافی نیستن بلکه #مردم باید گشایش در امور و حل مسائل و معضلات خودشون را در متن محله های خود احساس کنن.

️این حس امید وقتی که مسائل محله با ابتکار و همّت خود اهالی هر محله حل بشه بیشتر و ماندگارتر میشه.

هدف از مهرواره محل همدل اینه که شرایطی فراهم بشه تا مردم به کمک هم و با مدیریت امام محله خودشون، هر تعداد از مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تربیتی، بانوان، سبک زندگی، مسائل اداری و مالی، … اهالی و محله خود را که به نظر جمع اولویت داره را حل کنن.

کافیه برای شرکت در مهرواره محله همدل عدد ۱ رو به سامانه ۵۰۰۰۱۷۵ پیامک کنین.

سه جایزه ۲۰۰ میلیون تومانی در انتظار سه برگزیده نهایی این مهرواره است.