بررسی اهداف مهرواره

حجت الاسلام بهزاد محمدی راهیار بنیاد هدایت در استان مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار دبیرخانه مهرواره محله همدل با اشاره اهداف برگزاری جلسه مشترک با برخی از شرکت کنندگان در مهرواره و تعدادی از اعضاء هیئت داوران استانی مهرواره گفت: عواملی مختلفی سبب  شد تا ما جلسه ای مشترک را  با حضور هیئت داوران، برخی از شرکت کنندگان و برخی مسؤولان استانی سازمان تبلیغات را تدارک ببینیم.

 راهیار استان مرکزی اظهار داشت: تا کنون تعداد زیادی مسائل خود را در مهرواره ثبت کرده اند و در استان مرکزی هم تاکنون ۱۴۰۰ مسأله ثبت شده است اما مشکل این بود که بسیاری از شرکت کنندگان به عنوان یک مسابقه به مهرواره نگاه می کردند در صورتی که هدف اصلی مهرواره، انجام حرکت مردمی برای برطرف کردن مشکلات مردمی است؛ گویا این هدف مهم به فراموشی سپرده شده بود به همین خاطر این جلسه برای توجیه شرکت کنندگان شکل گرفت.

وی بیان داشت: اینکه هیئت داوران پشت میز بنشینند و بخواهند به بررسی صحت و واقعی بودن حل مسائل بپردازند چندان منطقی نیست از این رو این جلسه شکل گرفت تا برخی از اعضاء هیئت داوران با صاحبان ایده و مسائلی که افراد نسبت به حل آن ها اقدام کرده اند از  نزدیک آشنا شوند.

حجت الاسلام محمدی افزود: دلیل دیگر تشکیل این جلسه این بود که برخی ظرفیت و توانمندی اجرایی و مالی دارند اما خلاقیت و ایده ندارند و برخی ایده دارند اما از توانمندی اجرایی و مالی برخوردار نیستند و این جلسه فرصت هم اندیشی این دوطیف را فراهم کرد تا افراد   بتوانند سوژه های جدیدی را کلید بزنند و حل مسائل در موضوعات معیشتی منحصر نشود.

راهیار استان مرکزی خاطرنشان کرد: رابطه با صاحبان ایده باید ادامه دار باشد و مسؤولان سازمان تبلیغات می توانند در چنین جلساتی افراد مستعد و صاحب ایده را شناسایی و شبکه سازی کنند تا بتوانند به طور مستمر با این افراد در ارتباط باشند و از ایده ها و توانمندی های آن ها بهره بگیرند.

وی بیان داشت: در گذشته، راهیاران شهرستانی فقط به دنبال ارسال گزارش اجرای مهرواره بودند و هدف مهرواره مغفول می ماند؛ این جلسه سبب شد تا ارتباط خوبی بین شرکت کنندگان در مهرواره و مسؤولان استانی برقرار شود و همچنین انتقاداتی هم که افراد به سازمان داشتند به واسطه این جلسه شنیده می شد و همدلی خوبی بین شرکت کنندگان و مسؤولان رقم خورد.