مهرواره بین المللی محله همدل

آقای وان که حالا بعد از ورود به ایران اسم یوسف را برای خود انتخاب کرده، یک سرمایه گذار چینی است. او صاحب یک مغازه عینک سازی در جزیره قشم است؛ حالا بعد از شنیدن طرح مهرواره محله همدل، او تصمیم گرفته است ۴۰۰۰ عینک برای افراد کم بضاعت تهیه کند و در اختیار آنان بگذارد.