مسئول اجرایی مهرواره محله همدل در خراسان جنوبی گفت: کار ثبت گزارش در استان به اتمام رسیده است و با بیش از ۱۵۰۰ ثبت گزارش در رتبه نخست هستیم.

به گزارش دبیرخانه مهرواره محله همدل، حجت الاسلام محمد بنی خزایی، مسئول اجرایی مهرواره محله همدل در خراسان جنوبی، با اشاره به فرا رسیدن مرحله جشنواره شهرستانی مهرواره محله همدل گفت: کار ثبت گزارش در استان به اتمام رسیده و بیش از ۱۵۰۰ گزارش ثبت شده است.

مسئول اجرایی مهرواره محله همدل در خراسان جنوبی ادامه داد: کمیته انتخاب در روز سه شنبه هشتم تیرماه تشکیل و پس از انتخاب سه برابر ظرفیت برترین های مهرواره نام این افراد در سامانه مربوطه به ثبت خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: هیئت داوران شهرستانی در روز شنبه ۱۲ تیرماه تشکیل جلسه خواهد داد و بعد از انتخاب برترین های نهایی شهرستانی توسط هیئت داوران وارد مرحله استانی خواهیم شد.

حجت الاسلام بنی خزایی علت تأخیر در برگزاری جلسه هیئت داوران استانی را برگزاری نشست راهیاران شهرستانی و استانی در مشهد مقدس عنوان کرد و افزود: با توجه به برگزاری این نشست، برگزاری جلسه هیئت داوران استانی به روز سه شنبه آینده موکول شد.

مسئول اجرایی مهرواره محله همدل در خراسان جنوبی ابراز داشت: در تعداد ثبت گزارش استان خراسان جنوبی در رتبه اول قرار دارد و در تعداد ثبت مسئله ها نیز به نسبت جمعیت در رتبه نخست هستیم.

دیگر رسانه ها

خبرگزاری حوزه