تیزر جدید محله همدل
مشکلات محله، با همدلی حل شدنیه
جهت شرکت در مهرواره محله همدل و حل یک یا چند مشکل از محله خود توسط اهالی محله عدد ۱ را به ۵۰۰۰۱۷۵ ارسال فرمایید.
۳ جایزه دویست میلیون تومانی برای سه نفر برگزیده در سطح ملی