گزارش مهرواره در استان کهگیلویه و بیراحمد

مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد استفاده از ظرفیت شرکت کنندگان مهرواره محله همدل را مهم دانست و گفت: باید به فکر بهره‌برداری بهتر از این ظرفیت مردمی داشته باشیم و ارتباط مستمری با این افراد برقرار کنیم.

به گزارش دبیرخانه مهرواره محله همدل؛ حجت الاسلام رضا افتخاری، مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد، ضمن اشاره به استقبال مردم از مهرواره گفت: استان ما در این مهرواره جزو رتبه های اول است و این به دلیل فعالیت راهیار ما در استان و زحمات معاونت فرهنگی سازمان بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی اظهار کرد: این استقبال نشان می دهد که ظرفیت همکاری در این موضوعات از سوی مردم بسیار است و فهم خوبی نسبت به این موضوعات دارند؛ ما باید به فکر ساماندهی فنی‌تر این اتفاقات باشیم تا بهره بهتری از این ظرفیت مردمی ببریم و ارتباط مستمری با مردم ایجاد شود.
وی ادامه داد: مطلب مهمی که وجود دارد انتقال گفتمان مهرواره به مردم است؛ بنابراین باید فضایی برای انتقال این گفتمان به شرکت کنندگان ایجاد شود.
حجت الاسلام افتخاری با توجه ظرفیت بزرگی که به ‌واسطه مهرواره ایجاد شده است، گفت: یکی از کارهایی که باید انجام داد تا آثار این مهرواره محفوظ بماند، آموزش افراد شرکت کننده است و این زمینه نباید مورد غفلت قرار گیرد.
وی تصریح کرد: باید به فکر جذاب سازی مهرواره بود و این کشش باشد تا مردم را به خود جلب کند و از روند تکراری اجتناب شود.

در دیگر رسانه ها:

خبرگزاری حوزه