ارزیابی مردمی

لینک ثبت گزارش

راهیاران شهرستان و استان از طریق لینک زیر اعضای کمیته انتخاب و هیات داوران را در مرحله شهرستانی و استانی مهرواره محله همدل اعلام نمایند؛

ثبت گزارش

زمانبندی انتخاب برترینها

مراحل زمانبندی مهرواره در مرحله های پیش رو به شکل زیر است؛

  1. انتخاب برترین های مرحله شهرستانی مهرواره: تا ۱۱/۴/۱۴۰۰
  2. انتخاب برترین های مرحله استانی مهرواره: تا ۱۸/۴/۱۴۰۰
  3. انتخاب برترین های مرحله ملی : تا ۲۶ تیرماه
  4. اختتامیه مهرواره: ایام عیدقربان تا غدیر

ارزیابی مردمی در مرحله شهرستانی و استانی

در مرحله شهرستان ۷۰ امتیاز برعهده هیات داوران و ۳۰ امتیاز با انتخاب مردمی است.

در مرحله استانی ۵۰ امتیاز برعهده هیات داوران و ۵۰ امتیاز با انتخاب مردمی است.

این امر با ارسال کد یکتایی که به هر گروه حل مساله تعلق گرفته است، به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۱۷۵ انجام میشود.

برگزیده‌های استان

نام برگزیده

فعالیت

کد

آقای …فعالیت در مسجد۱۳۲
آقای …فعالیت در مسجد۱۳۲
آقای …فعالیت در مسجد۱۳۲
آقای …فعالیت در مسجد۱۳۲
استانشهرستانروستانام و نام خانوادگیموضوعکد یکتا
لرستانازناباغمورییدالله یوسف وثیقی حسنیساخت حسینیه و آشپزخانه100
لرستانازناشهر مومن آبادمرادعلی یدالله قدوسیتهیه بسته معیشتی101
اصفهانشاهین شهر و میمهمحمد ابوالحسن عسکریاهداء بسته معیشتی102
یزدابرکوهحسین ابوالفضل منصوری حسن آبادیبازسازی خانه عالم103
بوشهرکنگانقدرت ابوذر حسین پورپرورش مداح نوجوان104
اصفهانبویین میاندشتروستای هدانعباس احمدرضا افشاریتشکیل شورای فرهنگی105
آذربایجان غربیمیاندوآبعبدالله احمدلطفیتوزیع بسته معیشتی 106
فارسلارستانلارستانابراهیم اسحاق شاکریساخت آب انبار107
سیستان و بلوچستانزهکشهرک محمد شاه کرم محله خدریصفدر اسماعیل اربابیجلوگیری از فساد اجتماعی108
اصفهانمبارکهقهنویهابراهیم اسماعیل محمدی نهچیریتأمین زنان بدسرپرست109
اصفهانفریدنغلامرضا اسمعیل سیاوشیایجاد گروه جهادی110
اصفهانبرخوارعلی اصغر فتاحیآزاد سازی زندانیان111
اصفهانسمیرمعلی اعظم جهانیکمک به بیماران کرونایی112
اصفهانلنجانعلی اعظم کریمی ریزیتشکیل بازار فروش113
هرمزگانحاجی آبادبرجعلی آزاده شهسواریتهیه موبایل114
اصفهانشاهین شهرومیمهحسن بهرام عمویی سینیساخت مسکن ارزان115
گلستانآزادشهرروستای کوهمیاننورمحمد جعفر نصیری وطنبهسازی غسالخانه روستا116
هرمزگانسیریکروتانشهکل جواد قلندریتهیه اقلام برای نیازمندان117
سیستان و بلوچستانهیرمندتخت عدالتغلامحسین حبیب اله اربابی زادهتجهیز غسالخانه روستا 118
یزدابرکوهسید نعمت اله حجت الاسلام سید عیسی دیده گاهحل مسائل معیشتی 119
اصفهانآران و بیدگلعلی عسگر حسن نبوی زادهمعرفی برای ازدواج120
آذربایجان غربیماکوحسینقلی حسین اسماعیلیتوزیع بسته معیشتی121
سیستان و بلوچستاننیکشهرکورینگ و تابکتلمحمد حسین اصغر روکیخرید 60 تانکر 122
هرمزگانبشاگردپاهتکیوسف حسین پیشواییاشتغال پایدار برای 50 نفر123
بوشهردیرنعمت الله حسین سعادت پورنشست‌های اجتماعی و اعتقادی124
فارسفراشبنداسمعیل حمید تواناتامین البسه یتام125
فارسکازرونکازرونجلیل حمید رضا صبورساماندهی نیازمندان محلات126
اصفهاناردستانروستای رحمت آبادعلی حمید واثقتوزیع بسته های بهداشتی127
اصفهاناصفهانکمال آباد جرقویه علیاابراهیم حنظله محمدیرونق صنایع دستی128
سیستان و بلوچستاندلگانحسین اباد گلمورتیویدی خدیجه عبدالهیکلاس تربیت بدنی 129
کرمانراورمحله گلزارمحمد رسول نخعیساخت حمام130
کرمانشاهصحنهبخش دینورحسینعلی روح الله سلیمیتأسیس مرکز نیکوکاری131
اصفهانشاهین شهر و میمهروزعلی داود کاظمیکلاس‌های معارف مهدویت 132
اصفهانلنجانعباسعلی زهرا سلیمیان ریزیدرمان اعتیاد جوانان133
اصفهاناردستانعلی سجاد تقویکمک به نیازمندن134
فارسکازرونکازرونمحمد جواد سجاد شریفیساخت خانه نیازمندان 135
اصفهانفریدونشهرموسی سعید محمدیاشتغال زایی136
فارساقلیدسید نبی الله سید ابراهیم بهشتی زادهتعمیر منزل معلولان137
فارسفراشبندعلیمراد سمیه دهقاندرمان نیازمندان138
گلستانآزادشهر--حاجی آقا سیدمحمود موسویتامین هزینه درمان 139
بوشهرکنگانابراهیم سیده محترمه موسویتشکیل گروه جهادی140
کرمانراورخیرآبادمهدی شهربانو یزدی زادهایجاد کارگاه تولیدی141
گلستانآزادشهرشهر نودهقاسم طیبه میردارکمک مومنانه و مواسات 142
سمنانسمنانخیرحسن عباس خرمیانحمایت مالی نیازمندان143
بوشهرکنگانحسن عبدالامیر ربیعهتامین جهیزیه144
فارسفراشبنددهرممحمد رضا عبدالرضا محمدیتهیه جهیزیه145
سیستان و بلوچستانایرانشهرچاه قربانیارمحمد عبدالغفور سابکیجاده روستایی146
سیستان و بلوچستانچابهارچابهارغلامحسین عبدالوحید شکرزهیپاسخ به شبهات147
هرمزگانحاجی آبادطاشکوئیهفرج الله عبدالوهاب براهنگکمک معیشتی نیازمندان148
بوشهرکنگانعبدالحسین علی ارشادیآزادی زندانی149
بوشهرکنگانسیدآقا علی اکبرحسینیتأمین مسکن نیازمندان150
بوشهرکنگانحسن علی بوشتهتامین ازدواج آسان151
سیستان و بلوچستاننیمروزدلارامیمحمد علی خمرکمک به خانواده نیازمند152
سیستان و بلوچستاننیکشهرمحله تمپیرضا علی رئوفی نژادمشاوره قبل ازدواج153
سیستان و بلوچستاندلگاناسلام آباد چاه خدابخشآخرداد علی عبدالهیطرح اشتغال زایی154
بوشهرکنگانموسی علی محمدیتهیه سبدغذایی155
اصفهانلنجانسعید علی هاشمی چمگردانیتهیه جهیزیه156
اصفهانکاشاناحمد علیرضا افتخارساخت کلینک سلامت 157
سیستان و بلوچستانهیرمندمحله احمدآبادمحمد علیرضا صیادحقوق مستمری ایتام158
سیستان و بلوچستانکنارکمرکزیپتی محمد عیدمحمدسارانیتهیه جهیزیه 159
آذربایجان غربیماکوکمال غلامحسین صادقیتربیت مشاوره خانواده160
اصفهانسمیرمحسن غلامرضا اصفیتهیه جهیزیه عروس 161
بوشهردیراکبر غلامرضا تاجیکاهدای بسته‌های معیشتی162
خوزستانباغ ملکمنجنیقعلی فاضل رضایی اصلکمک مومنانه163
اصفهانآران و بیدگلعباس فخری مبینیترویج فرهنگ ایثار164
لرستاندلفانفرهاد آبادعزیزبگ فرج الله محمودیتجدید بنای مسجد165
بوشهرکنگانماندنی کلثوم خانیآموزش قرآن برای نوجوانان166
اصفهاننطنزفمیاحمد کمال محمدیمرکز نیکوکاری167
هرمزگانسیریککرپانعلی کیومرث افضلیبکارگیری ادارات موجود168
آذربایجان غربیماکوغلامحسین مجتبی اصغریتقویت بنیه اعتقادی169
لرستاندلفانشهرک امامحسن محسن دلاورتهیه روشنایی معابر 170
لرستاندلفانگاوکش علیاخسرو محمد اسدیتاسیس صندوق قرض‌الحسنه 171
خراسان جنوبیطبسعباس محمد اسماعیل زادهجلوگیری از فساد اجتماعی172
اصفهاناردستاناردستان محله ابالیعلیرضا محمد حسین روحانی قهسارهتهیه نان نیازمندان173
خراسان جنوبیسرایانسرایانعلی محمد رمضانی کرقندمشاوره مذهبی174
اصفهاناصفهانبهارستان مسجد حضرت معصومه (س)موسی الرضا محمد زمانیاشتغالزایی و ساخت مسکن175
سیستان و بلوچستانایرانشهرده پاگدین محمد محمد سابقیساخت مدرسه176
سیستان و بلوچستانزابلروستاي جهانتيغملنگ محمد سياسر ذوقيایجاد اشتغال177
خراسان جنوبیزیرکوهغلامحسین محمد علی یاریراه‌اندازی کارگاه خیاطی178
خراسان جنوبیطبسحبیب محمدباشی رشیدیانترویج فرهنگ مطالعه179
اصفهانگلپایگانرباط سرخصفر علی محمدجواد صادقیایجاد اشتغال180
خراسان جنوبیطبسبهشت ابادحسنعلی محمدرضا صلح دوستمقاوم سازی منازل روستائیان181
بوشهرکنگاناحمد محمود موذنتشکیل گروههای جهادی 182
بوشهرکنگانمحمد محمودهوشیارفعالیت جهادی183
سیستان و بلوچستاننیکشهربنتمراد مسلم بامریآبرسانی به بنت184
خراسان جنوبیطبسغلامحسین مصطفی حیدریجلوگیری از فساد اجتماعی185
سیستان و بلوچستانزهکعباس مرادامیر مصطفی خیورساخت چمن ورزشی 186
سیستان و بلوچستانهیرمندقرقریمحمدعلی مهدی بزی جواننصب پنل خورشیدی 187
فارسکازرونکازرونعبدالرسول مهدی صنعتیراه اندازی پاتوق کتاب 188
سیستان و بلوچستانزهکروستای عسکریگل احمد مهدی ظریف صیادیبرگزاری کلاس‌ قرآنی189
سیستان و بلوچستانایرانشهرگیماننورمحمد مهدی عبدالهیبررسی مشکلات خانوادگی190
سیستان و بلوچستاننیمروزعیسی سفلیعلی میثم حلیمیمرمت مسجد191
هرمزگانسیریکروتانحسن میثم رئیسیتامین اقلام نیازمندان192
کرمانشاهصحنهشهرک چهل متری مسجد امام حسینمحمد رضا میلاد خسرویاشتغالزایی برای جوانان193
سیستان و بلوچستانزابلمعصوم ابادنظام الدين حسن مهدوي يگانهکمک به نیازمندان194
هرمزگانبندرخمیرخیرعلی حسین بازماندگانتأمین نیازهای بی‌بضاعت‌ها195
بوشهرگناوهجزیره شمالیشنبه حجت الله بستانیبرگزاری کلاس‌های اعتقادی196
خراسان جنوبیطبسصفرعلی محمدحسین صافکانون‌های فرهنگی تربیتی197
سیستان و بلوچستاننیمروزاحمد آبادغلام وحید قورزاییاشتغالزایی198
بوشهربندر گناوهاحمد رقیه موسویساقی مواد هروئین و شیشه199
آذربایجان شرقیمرندخیرعلی زهرا زرین کار رفع آسیب اجتماعی200
آذربایجان شرقیاهراهرهاشم اباذر جامیمشاوره قبل ازدواج201
بوشهربندر گناوهشولنظر ابراهیم ملک زادهساخت خانه202
لرستانخرم آبادفتح الله احسان پناهیفعالیت جهادی تربیتی203
اصفهانفریدندره بیدعلی احسان مروجیتجمیع نذورات مذهبی204
لرستانبروجردمحمود احمد خونساریدرمان اعتیاد 205
کرماناناربیاضحسین اسماء عبدلی مسینانحل اختلاف و نزاع206
بوشهرگناوهجزیره شمالیرحمخدا افسانه رویاپورتعمیر خانه نیازمندان207
یزدبهابادکریم آبادقنبر اکبر بهادرپیگیری منطقه حادثه خیز208
آذربایجان شرقیبستان آبادحاجی آقاعزیز اکبر خداییحل مشکل نانوایی209
اردبیلنمیننمینحاتم اللهوردی علینژادحل مشکلات سلامت 210
چهارمحال و بختیاریکوهرنگقریب آبادقیطاس ایران موساییحل آسیبهای اجتماعی211
کرمانشاهصحنهمیانراهانحسین پریا سلیمیبازسازی مزار شهدا212
آذربایجان شرقیاهراهرمرتضعلی پریوش خداییاشتغالزایی بانوان213
آذربایجان شرقیشهرستان هریسروستای گلدیرعلی حجت الاسلام محمد فکوریانتامین نیاز معیشتی 214
یزدابرکوهشمس آبادعلیرضا حجت الاسلام میلاد حیدری سودجانیایجاد اشتغال زنان 215
اصفهانتیران و کرونتیرانحبیب الله حسن عباسیتسهیل ازدواج زوجین216
اصفهانخمینی شهرغلامحسین حسن فاتحیتشکیل دوره معرفتی217
خراسان جنوبیطبسنجات ابادشعبان حسن قاسمی فردبرگزاری دعا و توسل218
فارساقلیدحسین حسن مهدویرفع موانع تولید 219
لرستانبروجردمحمد حسین بیاتیدرمان اعتیاد 220
کرماناناربیاضمحمد حسین رمضانی زادهحل اختلافات طایفه ای221
آذربایجان شرقیتبریزحمدالله حسین صالحیپیگیری مشکلات محله222
آذربایجان غربیشاهیندژشاهیندژبیت الله حسین فصیح نیا تهیه بسته معیشتی223
یزدیزدیزدمحمود حسین کارگر حاجی ابادیفعالیت عمرانی منطقه224
سیستان و بلوچستانهیرمندملاعلیعباسعلی حسینعلی شیخ ویسیرفع اختلاف فامیلی 225
بوشهربندر گناوهجزیره شمالیفتح اله حمید رضا کوهیبرگزاری دوره آموزشی226
اصفهاناصفهاننیک آباد جرقویه سفلیخسرو خلیل کوهگردایجاد اشتغال227
آذربایجان شرقیمرندخیرابوالفضل رسول عارفیبرپایی ایستگاه مشاوره228
اصفهانکاشانجواد رضا نعیمیان بیدگلیراه اندازی خانه بازی229
کرمانجیرفتعلاالدینی سفلیناصر روح الله امیریتامین آب آشامیدنی230
یزدخاتمهراتعباسقلی زهرا پور اسدیهفعالیت های فرهنگی231
اصفهانلنجانمحله باباشیخعلیقاسمعلی زهرا شیرمحمدیحل مشکلات کرونایی232
فارسگراشحسن زهرا محمودیتهیه اقلام معیشتی 233
کهگیلویه و بویراحمدچرامفشیانعبدالله زهراربانی صفتفعالیت های کرونایی234
بوشهرکنگانمهدی زینب حقیقتآموزش سبک زندگی235
اصفهانبرخوارعلی زینب نبیتوزیع بسته معیشتی236
اردبیلخلخالکلورمظاهر شهبازی زاده سارا شهبازی زادهکمک مالی مسکن237
آذربایجان غربینقدهنقدهمصطفی سجاد مدنیحل مشکلات معیشتی238
آذربایجان غربینقدهنقدهسلیمان سجاد نصرتیحمایت معیشتی239
یزدیزدیزدسید مصطفی سید جواد حیدری علی آباداحیای مساجد240
اصفهاناصفهاناندلان زیار بخش مرکزی اصفهانسید علی سید حسن طاوسیایجاد اشتغال241
اصفهانگلپایگانوداغاسماییل سید حیدر حسینی فخرحل مشکلات محله242
اصفهانشاهین شهر و میمهسیدیدالله سید محمد حسینیحل اختلافات محله ای243
آذربایجان غربینقدهنقدهسید عباس سید مهدی علویحمایت معیشتی244
آذربایجان غربیمیاندوآبتقی آبادسلطانعلی شمسی عقبیتامین جهیزیه245
آذربایجان شرقیتبریزیحیی صمد کامران قراملکیآسفالت محله246
اصفهاننایینرمضانعلی طاهره گرگیان محمدیاحیا ظرفیت های شغلی247
آذربایجان غربیمیاندوآبمحمدعلی عادل نجفیانتجهیز اموات کرونایی248
لرستانخرم آبادصفرعلی عاطفه زیتیحل اختلاف خانوادگی249
هرمزگانبشاگردکوه حیدرحسن عباس زارعیساخت حسینیه روستا250
فارسگراشعوض عبدالرضا عباس زادهتامین بسته معیشتی251
کرمانشاهصحنهمیانراهانکاکاعلی عبدالعلی فخریجذب کمک از خیرین252
اصفهانلنجاناحمد عبدالله یوسفیبرگزاری روضه خانگی253
گلستانآزادشهرشهر آزادشهرقربانعلی عصمت برزگرازدواج آسان 254
آذربایجان غربیشاهیندژ‌کشاورزمظفر علی باباییتامین جهیزیه255
اصفهانسمیرمهستنگهدار علی عسگر غلامیتکمیل خانه عالم 256
کرمانشاهکنگاورعیدی علی محمد لروندرزمایش مواسات 257
اصفهانآران و بیدگلدخیل علیرضا باقریترویج فرهنگ کتابخوانی258
آذربایجان غربیشاهیندزاحمدابادسلیمان عیسی حیدرنژادنادگلیتامین جهیزیه259
خراسان جنوبیطبسحسن غلامحسین محمدیبازسازی منازل نیازمندان260
اصفهانلنجانکچوئیهعلی غلامعباس عطاییتامین موبایل261
خراسان جنوبیطبسذبیح الله غلامعلی سلمان زادهکمک به نیازمندان 262
اصفهانخمینی شهرامراله فاطمه بیاتیکارگاه تولیدی263
اردبیلخلخالعباد فرشته عبدیپیشگیری از خودکشی264
بوشهربندر گناوهفخرآوریفتح اله قدرت الله عربزادهساخت راه روستا265
کرمانبردسیربخش لاله زارمحمد ماه افروز بشنامایجاد مجموعه فرهنگی266
لرستانخرم آبادمومن علی محسن روشندلدرمان بیماری هموفیلی 267
یزدمهریزباغدهوکهمت الله محسن سعیدتهیه بسته معیشتی 268
خوزستانهفتکلفریدون محسن کلاه کجحضور کادر پزشکی269
اصفهاناصفهانمجموعه فهنگی مکتب الصادق (ع) کوی امیر حمزه اصفهانحسین محسن معصومیساخت مجموعه فرهنگی270
کرمانانارغلامرضا محمد حاج محمدیمشاوره اعتقادی271
کرمانراورمهدی محمد حسن گوهریساخت گروه جهادی272
اصفهاناصفهانهیئت علوی اصفهانحسین محمد حسن مهر پرورحل اختلاف خانوادگی 273
خراسان جنوبیزیرکوهحسین محمد حسینی سورندساخت مرکز قرآنی274
اصفهاناصفهانهیئت یوسف زهرا (س) محله 24 متری اصفهانحسن محمد رضا توشقانیاناشتغالزایی 275
فارسگراشعیسی محمد غلامیجهیزیه آسان276
یزداشکذراشکذرحبیب محمد مزیدیتامین جهیزیه277
گلستانآزادشهرروستای سرکهریزاابوالقاسم محمدتقی ولی زادهترمیم راه روستا278
اردبیلبیله سوارروستای قره قاسملوایمان محمدجوادقربانیایجاداشتغال279
فارسفساسهراب محمدرضا یغفوریایجاد اشتغال جوانان 280
آذربایجان غربیمیاندوآبهوشنگ محمدمیرزازادهتهیه کپسول اکسیژن 281
لرستاندلفاننورآبادحسینعلی محمود محمودیتاسیس موسسه خیریه282
چهارمحال و بختیاریفارسانگوجانعبدالرسول مرتضی حبیبیسرپرستی ایتام و فقرا283
اصفهانبویین میاندشتروستای آقاگلمیرولی مرتضی فرهادیفعالیت جهادی284
هرمزگانبندرخمیرخیرعلی مرتضی کمالیتهیه اقلام نیازمندان285
اردبیلخلخالسلامت مریم طلاییبرگزاری جلسات بانوان286
بوشهردیرشهنیاحسین مصطفی حاجی زادهتوزیع بسته معیشتی287
کرمانبردسیرحسین مصطفی سیلانیتامین هزینه درمانی 288
لرستانکوهدشتروستای بره کلکاسدبگ مصطفی محمدیرفع آسیبهای اجتماعی289
آذربایجان شرقیمیانهعلی مهدی پیرمرادیتأمین جهیزیه290
یزدبهاباد۰غلامرضا مهدی خدادادیانتقال آب شرب291
بوشهربندر گناوهمحمد صالحیعلی مهراب خادمی پورحل اختلاف خانوادگی 292
هرمزگانحاجی آبادسرگز احمدیخداداد میلاد علیزاده کهنوجیتعمیر منازل روستا293
اصفهانمبارکهروستای آبروعلی اکبر نجمه ضیائیاحیاء قنات294
آذربایجان غربیشوطحسن نعمت مازانیتامین بسته معیشتی295
یزدخاتمهراتمحمد هادی کریمی فتح اباداستفاده از ظرفیت فرهنگی296
کرمانبردسیرقلعه عسکربختیار یاسر سعیداشتغال زایی297
آذربایجان غربیخویعبدالله یوسف پورعبداللهتهیه جهیزیه298
اصفهانفریدنغلامرضا حسین میرزاییراه اندازی کارخانه فراوری سیب زمینی و پیاز299
خراسان جنوبیقاینقاینعلی احمد خوشخوتوزیع سبد غذایی300
خوزستانگتوندحسن احمد سبزواریترغیب جوانان به ازدواج301
خراسان جنوبیقاینقاینقربان احمد علی پورتوزیع سبد غذای302
اصفهانشاهین شهر و میمهحسن احمدباباییحل مشکلات زنان بی سرپرست 303
اصفهانشاهین شهرعبدالرضا آرش قنواتیهکاری با آستان قدس304
اصفهانشاهین شهر و میمهروستای ازانمحمدعلی اکبر جباریساخت مجتمع فرهنگی305
کرمانشاهسنقروکلیائیعباسعلی اکرم اسدیتامین خانه برای نیازمند306
خراسان جنوبیقاینقاینع الهیار محسنیتوزیع سبد غذایی307
خوزستانگتوندصفدر الیاس اکبریتکمیل مسجد308
خراسان جنوبیقایناتمهموئیعلی اکبر امیر برات نژادآموزش قرآن کریم309
خوزستانلالیخواجه آبادمحمدباقر بهزاد بهادری بیرگانیکمک به معیشت نیازمندان310
اصفهانشاهین شهر و میمهجعفرقلی پرویز عسکریتوزیع بسته های معیشتی311
خوزستانلالیرضا پویا خدری میرقائدتهیه بسته های آموزشی312
خوزستانرامشیررمیله علیامنصور جواد حمیدحل مشکل اعتیاد محله313
اصفهانشاهین شهر ومیمهحیدرعلی حسن باباییتامین جهیزیه 314
خوزستانبهبهانمختار حسن برجستهحل مشکلات معیشتی315
خوزستانشوشترخانه سازیغلامرضا حسن ترکی زادهتهیه جهبزیه316
خراسان جنوبیقاینقاینحبیب حسن خسرویتامین جهیزیه317
خراسان جنوبیقاینقاینغلامرضا حسن صحرانژادکمک به نیازمندان318
خراسان جنوبیقایناتقاینابراهیم حسن یعقوب پورآموزش قرآن کریم319
خراسان جنوبیقایننوغابعلی حسین ارمان پورساخت سالن ورزشی320
کرمانشاهسنقروکلیائیبهرامعلی حسین اسدیضعف اقتصادی اهالی محله321
اصفهانشاهین شهر و میمهابوالفضل حمید جهانگیریکمک های مومنانه 322
خوزستانمسجدسلیمانجهانگیر رضا کتکیایجاد اشتغال برای جوانان 323
هرمزگانحاجی آبادکوچکعلی رقیه لشکریآموزش قرآن 324
اصفهانشاهین شهر و میمهشهر گزبرخوارحسن روح الله عابدی جزیایجاد برنامه های فرهنگی325
خوزستانبهبهانفرامرز زینب رشیدیانتامین جهیزیه و معیشت326
کرمانشاهسنقروکلیائیحسین زینب غیاثیحل اختلاف زناشویی 327
خوزستانمسجدسلیمانجهانگیر سعید حاجت پورساخت مسجد محله328
کرمانشاهسنقروکلیائیبهروز سعید حقیریبرگزاری مراسمات مذهبی329
کرمانشاهسنقروکلیائیحسین سمیه صدریتوزیع بسته فرهنگی330
کرمانشاهسنقروکلیائیمراد حسین سهیل احمدیتامین لوازم التحریرنیازمندان331
خوزستانبهبهانبهبهانشاپور سهیل تواناییتاسیس خانه انیمیشن332
خوزستانهفتگلسید غلام رضا سید روح الله موسویتوانمند سازی زنان بی سرپرست 333
خوزستانباغملکباغملکسیدکریم سید سبحان میرسالاریفعالیت فرهنگی تربیتی334
خوزستانخرمشهرسید وهب سید عبدالله عبدالله پورپیگیری حفظ قرآن نوجوانان335
خراسان جنوبیقاینقاینسید ابوتراب سید علی جوادپورتامین جهیزیه336
خوزستانبهبهانبهبهانسید نصرالدین سیدعبدالرضا بلادیتامین جهیزیه337
خوزستانبهبهانسید ابوطالب سیده مرضیه بارانیدرمان بیماران سرطانی 338
خوزستانمسجدسلیمانرضا شهین سادات حسینیایجاد اشتغال برای بانوان339
کرمانشاهسنقروکلیائیعبدالله صابر برجیپیگیری مشکلات اهالی محله340
خوزستانبهبهانصفر صاحب طیبیپیگیری مشکل آب شهری341
کرمانشاهسنقروکلیائیزرعلی علی اکبر صیفوریتامین تجهیزات معلولان جسمی342
کرمانشاهسنقروکلیائیپنجعلی صادق باباخانیتهیه موبایل دانش آموزان نیازمند343
هرمزگانمینابنخل ابراهیمیعلی صادق مرادیساخت خانه نیازمند344
خوزستانهندیجانفیروزآبادحمید صادق مطوری جزیرهتسویه حساب دفتری نیازمندان345
خوزستانشوشترابوعظاممجید طاهر کرملاآمار بالای طلاق346
خوزستانخرمشهرغالب عباس محاویتهیه متعال فاضلاب شهری347
اصفهانچادگانمحله الزهرامحمد عبدالله رضاییتهیه ماسک وموادضدعفونی348
اصفهانشاهین شهر و میمهشهر لای بیدقنبرعلی عبدالله زارعیبرگزاری جلسات تربیتی349
خوزستانخرمشهرسورهعبدالرازق عدنان غانمی پورباز گشایی مسجد محله350
کرمانشاهسنقروکلیائیحشمت اله عرفان فلاحیپیگیری مشکلات اهالی محله351
خراسان جنوبیقایناتقاینمحمد رضا عصمت شریف نژادآموزش قرآن کریم352
کرمانشاهسنقروکلیائیحجت اله علی اکبر خیراله پورمحرومیت زدایی353
اصفهانسمیرمتنگ خشکگودرز علی امیریکمک مومنانه354
اصفهانشاهین شهر و میمهرحمت اله علی بقاییحل مشکلات طلاق355
خراسان جنوبیقاینبارازعلی رضا علی یعقوبیتامین جهیزیه356
اصفهانشاهین شهر و میمهمحمدرضا علیرضا اسدحل اختلاف هیئات357
لرستانالیگودرزعیدی علیرضامرادیکارگاه قالیبافی برای بانوان358
اصفهانشاهین شهر و میمهشاهین شهرمرتضی فرزانه قاسمی فلاورجانیآزادی زندانی359
کرمانشاهسنقروکلیائینور محمد فرزانه محمدی خسروآمزش تغزیه سالم360
خوزستانبهبهاننعمت الله فریده محسنیاشتغالزایی و تامین جهیزیه361
خراسان جنوبیقاینقاینعلی کاظم سخنرانراه اندازی کارخانه پسته362
خوزستانرامشیرامین لیلا افضلیحل مشکلات معیشتی363
کرمانشاهسنقروکلیائیشیرعلی مجید بنی عامریانایجاد خیریه برای نیازمندان364
هرمزگانحاجی آبادنظام آبادببراز مجید دهقانیکارهای عمرانی روستا365
خوزستانباغملکمیداوودشیرمحمد محسن آقاییتهیه بسته معیشتی366
اصفهانشاهین شهرعبدالعباس محسن جمالپیگیری ساخت مسکن 367
هرمزگانحاجی آباداحمدآبادیدالله محسن رودباریپیگیری تعمیر جاده روستا368
کرمانشاهسنقروکلیائیمحمود محسن فدائیآزادی زندانی369
خراسان جنوبیطبسعلی محمد محسن نسیانیبسته های معیشتی370
گلستانآزادشهروامنانعلی اصغر محمد احمدیساخت پل در روستا 371
خراسان جنوبیقاینقاینعلی محمد چدانیاب رسانی372
خوزستانهفتکلکریم داد محمد ممبینیتهیه بسته های فرهنگی373
کرمانشاهسنقروکلیائیبخشعلی محمد مهدی فتحیساخت خانه برای نیازمند374
خوزستانخرمشهرحمزه محمد میرزاییبرگزاری مراسمات مذهبی375
کرمانشاهسنقروکلیائیروح الله مرتضی ذهتاب نجفیآزادی زندانیان376
خوزستانخرمشهرسویچتی ۱شایع مرتضی صنگوریانحل مشکل آب روستا377
کرمانشاهسنقروکلیائیساملهحسینعلی مسعود زمانیپیگیری مشکلات اهالی محله378
خوزستانبهبهانروستای اسدابادرجبعلی مسلم جهانگردی تامین جهیزیه379
کرمانشاهسنقروکلیائیبهرام علی مسلم سالاریجذب پزشک جهادی380
خوزستانهندیجانشکری مسلم عبادیتامین تجهیزات بیمارستان381
خوزستانگتوندضامن مصطفی مرادیکارگاه تولید ماسک382
اصفهانشاهین شهرامیدعلی منصور صفریساخت و تجهیز مسجد 383
اصفهانسمیرمحسن مهدی اقاییانتامین تجهیزات پزشکی384
خوزستانخرمشهرعبدالباری مهدی حداد زادهتهیه ملزومات بیماران 385
خوزستانشوششوشطبل مهدی خنیفرایجاد شغل برای جوانان386
خراسان جنوبیقاینقایناسماعیل مهدی صحراگردواسطه گری درازدواج387
خوزستانرامشیرعبدالامیر مهدی کناوی غبیشیآموزش تربیتی388
اصفهانشاهین شهرشاهین شهرمحمدعلی مهری زنگنهانجام فعالیت های فرهنگی389
اصفهانسمیرمحجت‌الله موسی قاسمی زادهتامین وسایل نیازمندان390
کرمانشاهسنقروکلیائیجعفر میلاد پروینیبازسازی بافت فرسوده391
کرمانشاهسنقروکلیائیالماس ناصر نظریتعمیر پل عبوری392
کرمانشاهسنقروکلیائیباولهبخشعلی ناهید شاهملکیآموزش رسانه393
خوزستانبهبهانیوسف نورالدین اسودتوزیع بسته معیشتی394
خراسان جنوبیطبسجمزحسن یحیی خادمی زادهارائه خدمات طب 395
خراسان جنوبیخوسفقلعه زریعلی اکبر حسین صالحیتقویت احساس مسئولیت جوانان396
بوشهربندر گناوهعباس حسین صفایی نژادتشویق به انجام امور خیر و جهادی397
خراسان جنوبیطبسمحمدجواد حسین قوسیانراه اندازی صندوق قرض الحسنه398
گلستانرامیانقره قاچمحمد علی حکیمه غلامیآموزش پرورش قارچ399
گلستانکلالهکنگوربرات ابراهیم محمدزادهتهیه جهیزیه400
آذربایجان شرقیشهرستان هریسشهر زرنقمحمد ابوالفضل ابراهیمی زرنقکاشت زعفران401
اصفهاننطنزمحله چهل دستگاهعباس ابوالفضل کلثومیجلسات گفتمانی402
یزدمیبدغلامحسین احمدرضایی علویهاشتغال زایی بانوان بی سرپرست 403
هرمزگانمینابکلیبیعلی اسلام شیخ آبادیتشکیل گروه جهادی 404
اصفهانشاهین شهررضا یعقوب بیدرامبرنامه های تربیتی405
آذربایجان شرقیشهرستان هریسشهرستان هریسحسن پروین زنگ ملکی زادهبرگزاری محافل فرهنگی 406
کرمانشاهکنگاوراحمد جاهدمرآتیساخت پل 407
اصفهاناصفهانحسینیه بنی فاطمه (س) ابن سینای اصفهانرجبعلی جواد ابوطالبیحل مسئله ماسک 408
اصفهانشاهین شهر و میمهعلی حامد صفرزادهتولید محتوا409
هرمزگانبندرلنگهجاسم حسن عنایتیتامین هزینه درمان بیماران 410
اصفهانشاهین شهر ومیمهمحمد حسین ذوالفقاریتوزیع بسته های معیشتی411
اصفهانشاهین شهر ومیمهعلی حسین سعدانیتوزیع بسته های معیشتی412
هرمزگانمینابغلام حوا پور مسافراشتغالزایی413
هرمزگانمینابدمشهرغلام زهرا زندان پورتامین معیشت نیازمدان414
اصفهانشاهین شهر ومیمهحسین سید مسیح جامیتوزیع بسته های معیشتی415
اصفهانشاهین شهر و میمهمجتبی علیرضا حافظیتوزیع بسته های معیشتی416
اصفهانشاهین شهر و میمهمحمد مجتبی قانونیبرنامه آموزشی ترک اعتیاد417
اصفهانشاهین شهر ومیمهعلی محمد رحمانیانحل و فصل اختلافات زوجین418
اصفهانشاهین شهر ومیمهحسن مهران مرادیدوره های آموزش خانواده419
اصفهانشاهین شهر و میمهمحمد مهدی اسماعیلیپیگیری ساخت مصلی 420
یزدیزدمیرزا محمد حسن سیماراغبیان هنزاییتامین جهیزیه و سیسمونی421
آذربایجان غربیسردشتسردشترسول خلیل حسن زادهحل اختلاف خانوادگی422
آذربایجان غربیچایپارهقره ضیاالدینفرهاد رسول جمشیدیتامین جهیزیه 423
چهارمحال و بختیاریفارسانفارسانکیومرث روح الله امیریانتوزیع بن نان به نیازمندان424
اصفهانشاهین شهر و میمهحسین زهرا الیکیدوره آموزشی قرآن425
اصفهانفریدونشهرجمشید زهرا توازهیراه اندازی صندوق قرض الحسنه426
خراسان جنوبیطبسخسروآبادسید محمد تقی سید عبدالرحیم رحیمیکمک به حل اعتیاد427
هرمزگانبندر لنگه.سیدرضا سید محمد جعفرنیای خلیل آبادتامین بسته معیشتی428
گلستانرامیانزینب آبادیدالله سید محمود میرعرب رضیپیگیری سالن ورزشی روستا429
اردبیلنیرنیرمحمدصالح شعبان پاک منشحل اختلاف زوجین430
اردبیلخلخالکلورمظاهر شهبازی زاده صابر طهماسبیکمک مالی431
فارسفساکاکاجان صدیقه طالب تاشرسیدگی به امور نیازمندان432
فارسفسابهزاد طیبه اکبرزادهتامین جهیزیه 433
آذربایجان شرقیملکانشهرلیلانکاظم عادل فرزانهساماندهی تجارت کشمش 434
کرمانکهنوجشهرک آذری هاقربانعلی عباس امیریتهیه جهیزیه برای نیازمندان435
یزدمیبداکبر عباس برزگر بفروییایجاد صندوق خیریه436
هرمزگانپارسیانچهوازاسماعیل عبد الهادی مرادیآموزش تربیتی437
گلستانآزادشهرشهر نودهعباس علی اصغر طوسیتهیه سبد معیشتی 438
خراسان جنوبیطبسغلامرضا علی آزادنجات افراد معتاد439
اصفهاننایینحسین علی برومندپوراشتغال زنان بی سرپرست440
گلستانکلالهباینالمنصور علی بیاتاشتغال زایی441
آذربایجان شرقیاهراهرآقا بالا علی خداشناسحل مشکلات مالی نیازمندان442
خراسان جنوبیسرایاندوست ابادغلام علی طاهری نیاساخت اورژانس 443
اصفهانچادگانمشهدکاوهعلی علیرضا انتظاریاهدای زمین برای مدرسه444
چهارمحال و بختیاریفارسانجونقانعلی اکبر علیرضا خسرویاشتغال خانم های بی سرپرست445
آذربایجان شرقیملکانآقمناریعقوب غلامعلی اسماعیلیحمایت بیمار سرطانی نیازمند446
اردبیلخلخالعباد فرشته عبدیپیشگیری ازخودکشی447
کرمانشاهکنگاورفضل علی فریده خمیس آبادیازادای زندانیان غیر عمد448
هرمزگانپارسیانچهوازغلام قاسم مرادیایجاد صندوق قرض الحسنه 449
اصفهانتیرانقاسم آبادمصطفی قاسم یزدان شناستقلیل مراسم اموات450
اصفهانشاهین شهر و میمهموسی قربانعلی خالوشاهانبرگزاری جلسات تفسیرقرآن451
اصفهانخمینی شهرمحمود کورش زادگانآموزش به کودکان نیازمند452
اصفهانشاهین شهر و میمهعلی لیلا ارزانیتامین بسته معیشتی453
کرمانفهرجمحمود محسن مهدوی فرکمک برای ازدواج آسان454
سمناندامغانمحمدباقر محمد خیبلیتامین خانواده های نیازمند455
اصفهاناصفهانحسینیه پامنار منطقه طوقچی اصفهانمحمد تقی محمد ربانیحل معیشت فقراء 456
هرمزگانمینابچراغ آباددوست محمد محمد صالحی نسبتامین کمک های معیشتی457
آذربایجان شرقیبستان آبادالوار (علی آباد)میرزآقا محمد علی اصلانیحل مشکل ازدواج458
کرمانقلعه گنج‌درویش محمد کرمیآموزش حفظ قرآن459
هرمزگانمینابگشیرازعلی محمد نورالدینیآب رسانی محلی 460
گلستانکلالهشهید جاویدعلیجان محمد نوریحل اختلاف 461
اصفهانخمینی شهرشکرالله محمد شمستبدیل بازیافت به کمکهای مومنانه462
آذربایجان شرقیملکانشیرین کندسعید محمدهادی اصغریخرید آرامستان برای روستا463
خراسان جنوبیطبسجوخواهحسین محمود جعفرنیاساخت سالن چند منظوره464
کرمانجیرفتشهر جیرفت مسجد امام سجاداحمد مرتضی فلاح نژادحمایت از کشاورزان465
هرمزگانبندرجاسکشهر(محله سرریگ)دشتک مسلم ارجمندتوزیع کمک های مومنانه466
گلستانآزادشهرشهر آزادشهرمحمد مصطفی صادقیتحکیم بنیان خانواده467
یزدمیبدبیدهرضا مصطفی کارگربیدهتهیه بسته معیشتی468
اصفهانفلاورجان*علی مصطفی منصوریحل مشکل اعتیاد محله469
کرمانکهنوجناصرآبادبجار مصیب زمانخانیتهیه و توزیع بسته معیشتی470
اصفهانفلاورجان*محمد مهدی صادقی درچه عابدیاعطای تسهیلات 471
هرمزگانمینابدهوشهریار مهدی محمودی فخرآبادتهیه جهیزیه472
اردبیلنیر کوراییمکوراییمحسن مهدی نظریتامین معیشت نیازمندان473
هرمزگانبندرجاسکشهر(محله غریب اباد)احمد مهرداد حسینی فرتهیه سبد معیشتی 474
کرمانجیرفتقنات سامانهدایت میلاد شریف پورمشوق شیعه شدن اهل سنت475
هرمزگانبندرلنگهعلی یاسر صادقیتامین بسته معیشتی 476
هرمزگانبندرلنگهبندربستانهعلی یحیی صادقی راداشتغالزایی صیاد ها477
خراسان جنوبیطبسدهنوحسین یوسف زنگوییاحداث خانه عالم روستا478
هرمزگانمیناب،، یهقوب بیرانوندبسته کمک معیشنی 479
کرمانشهربابکشهرک فجرحسین احمد سالاریپاسخ شبهات در فضای مجازی480
خوزستاندزفولعیسی احمد سعدساخت مدرسه481
هرمزگانقشممحمد احمد غلامیحل اختلاف زوجین482
هرمزگانقشممحمد احمد مسعودیویزیت رایگان بیماران483
خراسان رضویکاشمرروستای زنده جانحبیب اله احمد یوسفی هزاریآسفالت و بتن ریزی معابر484
فارسزرین دشتغلامحسین اسما خانی پورکمک به خانواده‌های نیازمند485
هرمزگانقشمکاظم اعظم محمدیاشتغالزایی برای بانوان بی‌سرپرست486
اصفهاندهاقاناسدالله اکبر مظاهریبرگزاری کلاس‌های دینی و اعتقادی 487
کرمانشاهروانسرگراز ابادعلیمراد اله مراد یاریکمک مالی به نیازمندان488
خوزستانلالیترازمحمد امین عسکری فردایجاد اشتغال برای روستایی‌ها489
کردستانسقزمحمد آرزو عبدیتوانمند سازی زنان بی‌سرپرست 490
اصفهانمبارکهجوهرستانقربانعلی الهام بهرامیایجاد صندوق پس‌انداز روستایی491
کردستانسقزسید سعید بیان حسینیایجاد اشتغال برای زنان خانه دار492
لرستانالیگودرزخداکرم پروین محمود صالحیآموزش زنان سرپرست خانوار493
یزدمهریزمحمد پیرویتهیه بسته معیشتی برای نیازمندان494
هرمزگانقشمعبدالله جاسم سقایتحل اختلاف بین زوجین495
گلستانرامیانکل شهرستانهادی جلال کوهستانیکارآفرینی496
خوزستانکارونقلعه چنعانعبدالرحیم جواد خضراویتربیت مربی497
خراسان رضویرشتخوارروستاي نوقنبي حسن آخوند زاده بهلوليآماده سازی زمین ورزش498
کرمانکیانشهرعلی حسین رشیدیپیگیری حل مشکل آب499
کرمانرودبار جنوبچاه حسنشکر ابولحسن خالقپورایجاد مؤسسه قرآنی500
لرستانکوهدشتبساط بیگیعزیز کرم احسان کریمیمبارزه با رباخواری501
هرمزگانمینابحسن احمد رنجبرزادهساخت خانه برای نیازمند502
آذربایجان غربیسردشتحسن احمد عبدالله زادهجلوگیری از طلاق‌های بی مورد503
آذربایجان غربیسردشتحسن آزاد محمدیخدمت به کارگران شهرداری504
هرمزگانحاجی آبادبرجعلی آزاده شهسواریتهیه کولر و یخچال برای بی‌سرپرستان505
کرمانمنوجانشاه مردانحسین اسلام عیساییتهیه اقلام ضروری نیازمندان506
خراسان رضویمه ولاتاحمد آبادغلام محمد اسماعیل مهدوی فرتکمیل ساختمان زینبیه507
آذربایجان غربیارومیهیوسف اکبر نوروزنژادتهیه و پخش بسته معیشتی508
آذربایجان غربیچایپارهقره ضیاالدیناحمد الهام طالبیمیانجگری و ممانعت از طلاق509
کردستاندیواندرهمحله گلشناحمد امجد غفوریساخت مدرسه در حاشیه شهر 510
آذربایجان غربیارومیهکاظم امیر شجاع زادهتوزیع بسته‌های معیشتی511
اصفهانشاهین شهر ومیمهرضا امیر عسکریتوزیع بسته معیشتی512
کرمانمنوجانپاتک نودژأعید امین پهلوانی دهکهانساخت حسینیه و تعمیر مسجد512
خوزستانبهبهانشهر منصوریهخیراله باقر احمدیایجاد صندوق قرض الحسنه514
کرمانقلعه گنجسلمانیهغلام رضا باقر پروانیابازاریابی برای صنایع دستی روستایی515
آذربایجان غربیخوییحیی جبراییل زینالیتهیه و توزیع بسته‌های معیشتی516
خوزستانباویتوفیق جواد صرخهحمایت از هیئات مذهبی 517
خوزستانشوششهر حرجمعه حامد بدویکمک به ترک اعتیاد518
لرستانبروجردصحبت الله حجت الاسلام سعیدشریفیتسویه حساب دفتری ۵۰ خانوار519
کرمانرفسنجانسعادت ابادحسین حجت الله رشیدیکمک به معتادان در حال ترک520
فارساستهباناستهبانعباس حجت کلاهیتهیه تجهیزات پزشکی برای بیماران521
کرمانشاههرسینمحمودعلی حسن حاتمیتوزیع بسته معیشتی 522
خراسان رضویمه ولاتهمت آبادقربانعلی حسن صادقیانجذب وام اشتغالزایی523
خراسان جنوبیفردوسگستجامام بخش حسن فتحعلی زادهآبرسانی با حفر چاه524
آذربایجان غربیارومیهامیدعلی حسن مرسلیبسته معیشتی525
کردستانمریوانعلی قلی حسن ورهرامتوزیع بسته معیشتی526
کرمانریگانغلامرضا حسین بخشی پوراشتغال زایی527
هرمزگانرودانبند ملاابوالحسن حسین دستوریتسهیل فرآیند ترک اعتیاد528
کرمانکوهبنانعباس حسین رشیدیآبرسانی به روستاها529
سیستان و بلوچستانهامونتیمورآبادرضا حسین علی هراتی رادآسفالت معابر530
خراسان جنوبیطبسمحمد حمید محمدیانتکیه برگفتمان انقلابی در فعالیت‌ها531
لرستانکوهدشتصیدحسن حمیدرضا امراییتأمین جهیزیه532
سیستان و بلوچستانهامونتیمورآبادعیدمحمد حمیدرضاصیادیتهیه ماشین آمبولانس533
کرمانشاهقصرشیرینقصرشیریناسد الله حوری فتاحیواگذاری زمین کشاوزی به جوانان534
کرمانرودبار جنوبچاه گمشادحسین خسرو بامریترغیب معتادان برای ترک535
هرمزگانبندرجاسکگزدانمحمد خلیل مرادیتعمیرمنازل نیازمندان روستا536
آذربایجان غربیتکابنجات داور احسانیکاریابی برای اهالی محله537
آذربایجان غربیارومیهسیف الله رسول اقدمیتوزیع بسته معیشتی538
خوزستانشوشعبدالزهرا رضا خنیفرکمک به کشاورزان و محرومان539
کرمانشهدادچهارفرسخعلی رضا شاهیاشتغالزایی برای اهالی روستا540
کرمانشاهگیلان غربگورسفیدیداله روح اله بهشتی زادهاشتغالزایی541
کرمانشاهسرپل ذهابمحمد رضا زهرا پورمحمدکمک هزینه اجاره مسکن542
کهگیلویه و بویراحمدبهمئیممبیامان الله زهرا دانشی جوتجهیز مسجد543
اصفهانشاهین شهر ومیمهمحمد زهرا نوروزیتوزیع بسته معیشتی544
کرمانکوهبنانعلی زهراامیریبرگزاری کلاس‌های مختلف545
کرمانریگانمحمد زهراحسینی زادهساخت مسکن برای بی‌سرپرستان546
آذربایجان غربیتکابنجفعلی زیدالله محمودیبرگزاری دوره امام شناسی547
آذربایجان غربیخویحسین زینب زرپرورکمک به تهیه جهزیه548
هرمزگانبندرجاسکشهر(محله لوران)ابراهیم زینب کریم زادهراه اندازی مؤسسه خیریه549
کرمانشاهقصرشیرینقصرشیریناسدالله سجاد هواسیتسویه حساب بدهکاران نیازمند550
اصفهانشاهین شهر ومیمهمجید سعید حسن پورتوزیع بسته‌های معیشتی551
خوزستانباویعبدالرضا سعید مویلحیخودکفایی خانواده‌های مستضعف552
هرمزگانرودانابراهیم سعیده ذاکریتأمین کمک هزینه سفر کربلا553
آذربایجان غربیربطمحمد صالح سمیه شمسیبرگزاری کارگاه‌های آموزشی554
کرمانرودبار جنوبصولوئیهعیسی سهراب راوندتأمین جهیزیه555
کرمانشهدادسید عباس سید زهیر حسینی پورامداد رسانی به سیل زدگان556
اصفهانشاهین شهر ومیمهسیدمحمد سید سعید مشعلیتوزیع بسته معیشتی557
کرمانشاهگیلانغربروستای هوشیار چلهسید نورالدین سید علی موسویتعمیر منازل افراد بی‌سرپرست 558
فارساستهبانمحمد حسن سید مهدی ساداتیپرداخت وام‌هایی به ارزش 450 میلیون تومان559
خوزستانشوششهرک بهرامسیدحسن سیداسماعیل موسویراه اندازی کارگاه تولیدی560
آذربایجان غربیخویعلی سیدجواد احمدیراه اندازی نانوایی سیار561
خوزستانشوشترویحسیدحسین سیدرسول جعالهبرگزاری نشست‌های معرفتی562
کرمانکوهبنانسلمانشهرسیدجواد سیدمجتبی امیریایجاد اشتغال پایدار563
آذربایجان غربیارومیهسیدعلی سیدمحمود فخرالدینیتوزیع بسته معیشتی564
آذربایجان غربیسردشتربطمحمد صالح سیران شمسیحل مشکل بهداشتی محله565
اصفهانشاهین شهر و میمهجمال شاه زنان کاتبیبرگزاری برنامه‌های تربیتی566
کرمانشاههرسینتیمور صابرازکابفراهم کردن ابراز کاری 567
هرمزگانروداننزکغلام صادق زعیمیبرگزاری ۴۰ دوره تربیتی568
کرمانقلعه گنجتراب صالح کریمپورتعمیر لوازم خانگی نیازمندان569
کرمانرفسنجانرفسنجانعلی صغری هندیزی پورکمک به زنان سرپرست خانوار570
آذربایجان غربیپیرانشهرپیرانشهربشیر صفوره قسمینخبه سازی در مدارس571
خوزستانباویاحمد عباس عظیمیساخت منزل برای نیازمندان572
کردستانبانهشریف عبدالباقی عزیزیتهیه وسایل کمک آموزشی573
کهگیلویه و بویراحمدبهمئیگچ بلندخیرالله عبدالله جلیل پورساخت مسجد محله574
هرمزگانحاجی آبادطاشکوئیهفرج الله عبدالوهاب براهنگتهیه بسته‌های معیشتی575
کرمانشاهگیلانغربروستای نیان و قیلانآقامیر علی احمد همتیتأمین ۲۳ جهیزیه576
اصفهانمبارکهطالخونچهمصطفی علی عبدیبازسازی پارک ها577
ایلامایوانایوانامیدعلی علی عبدیتهیه مواد غذایی578
خوزستانباویخلف علی علوانیحل اختلافات افراد محله579
سمنانسمنانخیرحسین علی غایبیکمک به نیازمندان و اشتغالزایی580
کرمانریگانحسن علیرضاریمازساخت مسجد، حسینیه و خانه قرآنی 581
کردستاندیواندرهشهرک گلشنابراهیم عهدیه دهقانیانآموزش قرآن و هنرهای دستی582
هرمزگانبندرجاسکشهر(محله یکبنی)دلوش عیسی اسلام دوستبرگزاری کلاس‌های قرآنی583
خراسان رضویمه ولاتشمس آبادبرات الله غلامرضا باقرنژادساخت حمام برای روستائیان584
خراسان جنوبیطبسعلی غلامرضا نخعیحل اختلافات زوجین585
کرمانکوهبناننجف فاطمه زکی زادهانتشار نکات تربیتی در فضای مجازی586
آذربایجان شرقیمراغهبلوک آبادرسول فائزمسلمانحل مشکل اشتغال جوانان روستا587
اصفهانشاهین شهر ومیمهمجید فرحناز رفیعی پورتوزیع بسته‌های معیشتی588
کرمانشاهقصرشیرینقصرشیرینحیات فرشته معینی فرکمک رسانی به نیازمندان محله589
آذربایجان غربیسردشتحسن فریدون مجتهدیکارگاه‌های پیشگیری از اعتیاد590
سمنانسمنانخیررمضان فهیمه رجبیتهیه تبلت برای دانش آموزان591
خراسان جنوبیطبسحمیدرضا کاظم عباسی اولپیگیری ساخت پارک592
آذربایجان غربیمهابادیحیی کاوه اسمعیلیکمک‌های مالی به نیازمندان593
خوزستانباویعبدالامام کریم مشکوریمستند سازی از مشکلات محله594
آذربایجان غربیسردشتمحمد صالح کژال عرفانیآموزش رایگان برای ۵۵ مرزنشین595
آذربایجان غربیتکابخداداد مائده سیفی نژاددعوت به حجاب596
اصفهانشاهین شهر و میمهعلی مجتبی ثابت قدمبرگزاری برنامه‌های تربیتی597
کرمانشاهثلاث باباجانیعلیمراد مجتبی گرجی مرغملکیساخت خانه و توزیع پک غذایی598
خراسان جنوبیطبسمحمدباشی مجتبی گله زادهمشارکت در احداث هیئت599
فارساستهبانروستای ماهفرخانمنصور مجتبی نصرالهیتعمیرات عمرانی روستا600
کرمانرفسنجانهرمز آبادعباس مجید علی حسینیرسیدگی و حل مشکلات فقرا601
خوزستانباوییابر مجید مزبانیتهیه لوازم آموزشی602
کرمانرودبار جنوبشهرک شهید بامریحسین محسن حاجب ابسردوایجاد شغل برای سرپرست خانوار603
یزدیزدحمید محسن رستگاریساخت خانه برای محرومان604
هرمزگانحاجی آباداحمدآبادیدالله محسن رودباریپیگیری آسفالت جاده روستایی605
هرمزگانبشاگردبلبل آبادعباس محسن زارعیساخت سردخانه محصولات کشاورزی606
فارسلامرداحمد محسن نوروزیایجاد صندوق خیریه607
کرمانفهرجقدمگاهرحمان محمد آریستکمیل پروژه آب شرب608
یزداشکذراشکذرمحمد حسین محمد امین جمع اشکذریساخت مسجد609
کهگیلویه و بویراحمدبهمئیلیککغلام محمد حکمت جوجمع آوری زکات610
آذربایجان غربیسردشتمحمود محمد حمزه پوراشتغالزایی برای ۲۰ جوان 611
کرمانشاههرسینیوسف محمد صادقی امینمعیشت مردم612
سمناندامغانحسین آباد دولابمحمد حسن محمد علی حکیمی رادجلوگیری از یک دعوای خانوادگی613
خوزستانباویسلمان محمد عنافجهتوزیع مواد غذایی614
کرمانرودبار جنوبده گودالقاسم محمد قاسمیاحداث مکان ورزشی615
یزدیزدخیرمحمد رضا محمدجواد دشتیتوزیع 650 بسته معیشتی616
خراسان جنوبیطبسخدابخش محمدحسین میثاقیاحداث دارالشفاء617
اصفهانشاهین شهر و میمهمحسن محمدرضا باقریتشکیل کارگاه تولیدی618
کرمانکوهبنانحسن محمدرضاتوکلیپرداخت قبوض خانواده‌های نیازمند619
خراسان جنوبیسرایانبسطاقحسین محمدطاهریساخت دو بندخاکی برای تأمین آب 620
هرمزگانبندرجاسکبحلحسین مرادبخش رستمیتعمیر و تجهیز مکتب‌خانه621
اصفهانمبارکهشهرطالخونچهغلامرضا مریم پاک نیتتعمیر پارک محله622
سمناندامغانامام آبادابراهیم مسلم قنبری رابرکمک به امنیت اجتماعی محله623
سمنانسمنانخیرفضل الله مصطفی رجبیاشتغالزایی و کمک‌ به نیازمندان624
کرمانشاهسرپل ذهابروستای سرابمصطفی مصیب پیریمفروش کردن مساجد625
کرمانشاهسرپل ذهابدرشهر سکونت دارندمحمدرضا مقدادیعقوبیاحداث باغ برای نیازمندان626
آذربایجان غربیارومیهشاه علی مهدی شاهی زادهبرپایی روضه 627
کرمانکوهبنانابراهیم مهدیه قنبریایجاد صندوق قرض الحسنه628
سمنانسمنانخیرزین العابدین موسی فامیلیکمک به نیازمندان محله629
آذربایجان غربیچایپارهقره ضیاالدینمیرسجاد میرتوحیدموسویکمک کردن به نیازمندان630
آذربایجان غربیخویسیدعلی اصغر میرمحسن سیدرضاییتأمین جهزیه 631
هرمزگانحاجی آبادسرگز احمدیخداداد میلاد علیزاده کهنوجیتعمیر منازل مسکونی نیازمندان632
آذربایجان غربیارومیهعلی ناصر حسین زادهلایروبی نهر کشاورزی روستای 633
کرمانریگانمحمد نرگس جرجندی نیااشتغال زایی634
کرمانمنوجانریگ زر ریزنجات هانیه اوژندجشن تولد برای ایتام635
آذربایجان غربیخویقربان وحید مرتضوی رادمعرفی محرومان برای ویزیت رایگان پزشک636
گلستانکلالهکلالهسعدالله یدالله محرم زادهتجهیز مصلی637
کرمانرودبار جنوبمیاندرانموسی یعقوب محمدی پوراحداث کتابخانه و زمین فوتبال638
یزداشکذراشکذرحسین یوسف مقیمیبسته معیشتی639
هرمزگانقشمابراهیم خدیجه غلامیمشاوره و کمک به نیازمندان640
خوزستانکارونشکارهتورج داود حزابیانتعمیر کولر نیازمندان641
خوزستانکارونغزاویه کوچکجاهل رسول فرحانیکلاس پاسخگویی به شبهات اعتقادی642
کرمانزرندحسین رضا ایزدی خاق آبادیحل مشکل آب شرب روستا643
خوزستاندزفولعبدالکریم رضا آیتتدارک وام‌های قرض الحسنه644
خراسان رضویمه ولاتحسن آبادعزیز الله رضا مومنیساخت سالن ورزشی645
گلستانرامیانشهرک ملچ آراممهرعلی رضا هدایتیتهیه بسته معیشتی646
هرمزگانقشممحمد روح الله صفریمشاوره ،توزیع ارزاق،حل اختلاف647
کرمانزرندریحانمحمد زلیخا زورنیادستگیری از بانوی بی‌سرپرست648
کرمانبافتخیرحسن زهرا پور علیخانیتأمین جهزیه نیازمندان649
چهارمحال و بختیاریبروجنامام قیسعلی زهره اسماعیلیراه اندازی کارگاه خیاطی650
هرمزگانقشمحسن زینب چشم براهمشاوره خانواده651
هرمزگانقشمشهرک گلزارعباس زینب درویشیتوزیع لوازم تحریر652
اصفهانمبارکهاحمدآبادسید مهدی سلیمه مرتضوی احمدآبادیبرگزاری کارگاه آموزشی خانواده653
ایلامآبدانانمحله شهرك شهيد رجاييقربعلي سليم ابراهيميراه اندازی مسابقه کتابخوانی654
اصفهانمبارکهدیزیچهاکبر سمیه نوری دیزیچهکمک ماهیانه به نیازمندان655
بوشهرریگ-بندر گناوهجزیره شمالیاسماعیل سیاوش حائریمرمت خانه‌های مستضعفان656
هرمزگانبندرخمیرخیرسیدحسین سید ابوالفضل سید خانقاهتوزیع آرد و نان بین نیازمند657
خراسان رضویدرگزدولت آبادسیدعلی سید امین سجادیتأمین آب شرب روستا658
خراسان جنوبیفردوسسیدحسن سید شرف الدین اخترخرید اثاثیه برای نیازمندان659
کرمانفهرجمیرآباد انصاریعلی سعید وحید زادهترک اعتیاد و پوشش ایتام660
هرمزگانقشمسیدعبدالله سید مجید موسویمشاوره خانواده و حل اختلاف661
آذربایجان غربیمهابادسید محمد امین سید محمد مسعود سید قادری مکریحمایت از کارگاه‌های خانگی662
آذربایجان غربیچالدرانسعدلمیر احمد سید مهدی موسویحل اختلافات خانوادگی663
گلستانرامیانسطح شهرستانمیررسول سید مهدی میررسولیمشاوره ویژه زوج‌های جوان664
آذربایجان شرقیبستان آبادنوجه ده ساداترحیم سیف اله معصومیاحداث سدخاکی 665
سمنانسرخهنوروز صفیه مونسانرونق بخشی به صنایع دستی666
هرمزگانبستکفتویهرمضان طیب خنجیاشتغالزایی برای جوانان ونوجوانان667
هرمزگانبندرخمیرخیرداود عاطفه آسارهتأسیس دارالقرآن668
کرمانسیرجانکشکوئیهعلی عباس حاتمی پورحل مشکلات شهر669
خوزستاندزفولغلامرضا عبدالرحمن جمالتسهیل در امر ازدواج 670
خراسان جنوبیخضریهاسماعیل علی اسماعیلیپرداخت تسهیلات ازدواج671
خراسان جنوبیدرمیانقهستانغلامرضا علی اصغر یعقوبیتهیه لباس و بسته غذایی برای نیازمندان672
خراسان رضوینیشابورسالاریحسنعلی علی تیجانیراه اندازی کارگاه بلوکه زنی673
خراسان جنوبیفردوسمحمدرضا علی خیر اندیشاشتغالزایی بانوان 674
هرمزگانقشمطبلعباس علی فردویزیت رایگان نیازمندان675
فارسنی ریز-محمد علیرضا گرگینتهیه اقلام ضروری نیازمندان676
خوزستاندزفولرجب علی فاطمه ثابتیتهیه جهیزیه ایتام 677
یزدمهریزعلی فاطمه حاتم پورپیگیری ترمیم آسفالت 678
خراسان جنوبیخضریهمحمد فاطمه حیدریراهکاری برای معضل ترافیک679
کردستانسقزفخرالدین فاطمه کریمیگاز کشی منازل نیازمندان680
فارسزرین دشتشهرک ایثارمسلم فریبرز آزادیترغیب جوانان به فعالیت‌های اجتماعی681
سمنانسرخهحسن کبری فائضتامین جهیزیه682
چهارمحال و بختیاریبروجنعلی کبری پیردهقانتهیه جهیزیه683
خراسان رضویرشتخوارروستاي حسين آبادمحمد كاظم زنگنهساخت مصلی684
کرمانشاهروانسرمسجد امام حسین روانسرعلی محسن محمدیبرگزاری کلاس‌های احکام685
آذربایجان غربیشوطعباس محمد رضا جباریتهیه جهیزیه برای نیازمندان686
فارساقلیدعسکر محمد زرینکلاهتهیه و توزیع غذای گرم بین فقرا687
خراسان جنوبیزیرکوهقربان محمد علی بسکابادیتأسیس و ساخت دارالقرآن688
چهارمحال و بختیاریبروجنغلامرضا محمد متقی زادهراه اندازی خیریه689
هرمزگانبستکمیرزآبادغلام محمدعلی دمی زادهترویج فرهنگ مطالبه‌گری690
فارسنی ریز-اکبر محمود حقیریتهیه و توزیع بسته‌های بهداشتی691
کرمانزرنداحمدآبادحسن مرتضی ایزدی یزدان آبادیآسفالت راه روستایی 692
کرمانشاهروانسرخ بهار روانسرمحمد مرتضی صادقیتهیه وتوزیع بسته‌های غذایی693
خراسان رضوینیشابورمحمد اسماعیل مریم بوژمهرانیراه اندازی کارگاه خیاطی694
خراسان جنوبیخوسفمحمد علی مریم ضامنتشکیل جلسات معرفتی 695
گلستانرامیانسطح شهرستانعلی مریم قندهاریآموزش آنلاین ورزش 696
کرمانزرندعلی مصطفی قلیزادهرسیدگی به وضع کارتن خواب‌ها 697
لرستانکوهدشتروستای بره کلکاسدبگ مصطفی محمدیساخت پل، غسالخانه و مسجد698
خراسان جنوبیطبسمحمدجواد معصومه کاظم زادهمشاوره تخصصی699
گیلانآستاراکانرودمحمد رضا مهدی بهره برساخت پل و جاده سازی700
کرمانشهربابکگودگزعزیز مهدی غفوریحل مسائل با استفاده از ظرفیت مردمی701
خراسان رضویرشتخوارروستاي سنگانمحمدجان مهدي بهروزيکمک هزینه درمان نیازمندان702
کرمانشاهروانسرشهرک ویس القرنعباسقلی میثم فشیراه اندازی دستجات عزاداری703
خراسان جنوبیطبسامرالله نرگس توسلیبرگزاری کلاس‌های آموزشی ویژه عشایر704
گلستانرامیانرامیانحیدر نرگس جوادیبرگزاری کلاس خصوصی 705
خراسان جنوبیطبسعلی نرگس زمانی مقدمطراحی برنامه‌های تربیتی706
کرمانزرندمحمد نعمت الله رحمانی سربنانیساخت سرویس بهداشتی عمومی707
خراسان جنوبیفردوسغلامرضا هادی رمضانی چاهکایجاد قرارگاه فرهنگی عمرانی708
خراسان رضویدرگزلطف آبادبرات هاشم براتیانتأمین آب کشاورزی709
لرستانالیگودرزچمن سلطانمحمد هاشم سرلکتوسعه مسجد و ساخت حسینیه710
کرمانشاهروانسرگلسفیدجوانمیر یعقوب نادریپیشگیری از اعتیاد جوانان711
سمنانسرخهمرتضی یونس براتیاشتغال معیشت اجتماعی فرهنگی712
اردبیلنمینساقصلوحمزه محمود فریدسبک زندگی اسلامی713
اردبیلنمیندولت ابادمصیب قادر صارمیایجاد روحیه صمیمیت714
خوزستانبهبهانحبیب پیمان خورده بینحمایت بیماران سرطانی715
خوزستانبهبهانرنجوکی زینب مروت نژادآموزش هنری
716
خوزستانبهبهانبهبهانسیدخدایی سیدکامران رضاییایجاد اشتغال جوانان717
خوزستانشوشترشوشترسیدمحمد سیده معصومه حیدرنژادیاشتغال زایی برای بانوان718
اصفهانگلپایگانصادق شهاب الدین کریمیاصلاح بین خانواده ای که منجر به طلاق شده بود وبعد از ۶ماه مجددا به زندگی مشترک برگشتند،و الان زندگی مشترک خوبی را تجربه میکنند،719
خوزستانباغ ملکمنجنیقعلی فاضل رضایی اصلکمک مومنانه720
خراسان جنوبیقایناتآرین شهرمحمد علی فاطمه سالخوردهآموزش قرآن کریم721
اصفهانشاهین شهرحاجی آبادحسن مجید ابدالیارائه مشاوره های حقوقی 722
خوزستانباغملکشهرک شهید رجاییمحسن محمد سروستانیتامین نان نیازمندان723
خراسان جنوبیطبسروستای فهالنجاحمد محمدرضا الهیحل مشکل اعتیاد724
اصفهانشاهین شهر و میمهحب علی مریم باقریایجاد خیریه برای نیازمندان725
کرمانعنبرآبادمختارآبادموسی مهدی سنجریساخت سرویس بهداشتی نیازمندان726
کرمانعنبرآباداحمد آبادخدارسان علی سرحدیاشتغال جوانان727
کرمانعنبرآبادشهرک امام خمینیدادی علی سهرابیساخت آشپزخانه برای مسجد728
کرمانسیرجانابراهیم رحیمه کوچکی ابادهکارگاه تولیدی کیف و جا مدادی729
ایلامآبدانانسرابباغرحمتعلي محمد حسن پور گوهريجمع آوري كمكهاي مردمي وتوزيع بين اقشار نيازمند730
خراسان جنوبیبیرجندبیرجندغلامرضا محمد تلواریتوزیع سبد غذایی731
آذربایجان شرقیهشترودعلی اباداکبر حسن حیدر پوراشتغالزایی برای پنج نفر732
خوزستانبهبهانعلی فرشته اقدامیتهیه تبلت برای دانش آموزان733
همدانهمدانعلی امین تجویدیتهیه بسته‌های معیشتی734
مرکزیدلیجانسید یوسف سید رضا جلالیخرید کپسول اکسیژن735
همداننهاوندشهر گیانمحمد علی علی مراد کیانیساخت خانه برای زن بی سرپرست736
خراسان رضوینیشابورغلامعلی آرزو بهرمانیکمک به بیماران لاعلاج737
فارسلامردبخش چاهورز ،روستای دهنوعبدالله احمد عدالتیترک دادن معتادان738
آذربایجان شرقیکلیبرآبش احمدشیرین علی مهدیزادهحل مشکلات و بدهی‌ها739
خراسان جنوبیدرمیانشیرگ ججگگل حسین مصطفی واحدیحل مشکل اینترنت روستا740
همدانهمدانروستای سولانپدر میثم رحیمی طیببرداشتن رسوم غلط741
کرمانعنبرآبادشهرک امام خمینیدادی علی سهرابیتجهیز مسجد742
کردستانکامیارانحاتم مرتضی ندیمیسنگ فرش محله743
کردستاندیواندرهروستای جریابراهیم شیوا پیریبرگزاری کلاس قرآن744
آذربایجان شرقیکلیبرهجراندوستعزیز مختارهمت زادهتأمین مخارج زندگی نیازمندان745
خراسان جنوبیدرمیانعلیرضا حجت کارکنمشارکت در فعالیت جهادی746
ایلامملکشاهینامدار حسین طیبیجلوگیری از طلاق747
خراسان شمالیبجنوردکرمعلی علی اصغر طاهری فرپیگیری آنتن دهی موبایل748
آذربایجان شرقیکلیبرمحله بالاازمدل رامین شاه محمدیترک دادن یک معتاد749
فارسپاسارگادعلیرضا روح الله ملکاحداث کمپ ترک اعتیاد750
کرمانبمخواجه عسکراحمد حسین رسائیبرگزاری دوره‌های تربیتی برای نوجوان751
خوزستانایذه.رمضان رحمان کیانی منشتهییه جهیزیه752
کرمانعنبرآبادمختارآبادموسی مهدی سنجریساخت خانه برای نیازمندان753
ایلامملکشاهیسید نورالدین سید محمد موسویتعمیر و تجهیز مسجد754
سمنانگرمسارمحمد علیرضا شعبانیراه‌اندازی کارخانه گلابگیری755
خوزستانهندیجانفیروز آبادحمید صادق مطوری جزیرهپرداخت حساب دفتری نیازمندان756
کرمانبمبمقاسم مسلم سرحدیرفع اختلافات خانوادگی757
ایلامملکشاهیعلیرضا محسن بهیتهیه زمین برای ساخت کتابخانه758
خوزستانهندیجانخلیل فاطمه رضاییترویج مشاغل خانگی759
کردستاندیواندرهشهرک اندیشهمحمد توفیق حمیرا براخاصیکارگاه آموزش سبک زندگی760
خوزستانایذه.مهرعلی احمد کیانی امینمبارزه با معضل اعتیاد761
خراسان جنوبیدرمیانکوشککغلامرضا محمدرضا حاجی پورراه اندازی عطاری762
گلستانبندر ترکمنخلیل جلیل درویشیرفع معضل فرار دختران763
هرمزگانبندرخمیرخیرمحمد حسین مومنی نژادکمک‌های مؤمنانه764
خوزستانهندیجانشکری مسلم عبادیتعمیر تجهیزات بیمارستانی765
همدانبهارحسین آباد کارخانه قندحمزه علی احمد میرزاییساخت خانه بهداشت766
خراسان جنوبیخضریگزنشکمحمد علی برومند نسبساخت خانه بهداشت767
خراسان جنوبیدرمیانسیدانسیدحسین سیدمحمد پور حسینیساخت منازل سیل زدگان768
کرمانبمبرواتعلی حمید حدیدیرفع مشکل آب769
فارسفسانجف زهره بارانیمبارزه با فقر و بیکاری770
هرمزگانبندرخمیرکشار بالاحسین مهدی خورسنجابیتهیه لوازم زندگی نیازمندان771
گیلانآستاراکریم الله بهمن داداش زادخدمات رفاهی برای محله772
گلستانبندر ترکمنمراد محمد صفری نیاایجاد بازار محلی 773
ایلامملکشاهیگنبدمهدی روح الله بشیریلایی روبی رودخانه774
آذربایجان شرقیجلفامحمدحسین حیدر ذاکریترویج نماز جماعت775
خوزستاناندیکاشهر زاووتشنبه فرشیدخدریکشت متنوع محصولات کشاورزی776
چهارمحال و بختیاریکوهرنگچلگردمرتضی هرمز غیبیحل اختلاف بین اقوام777
سمنانشاهرودمحمدعلی نورالله عباسیساخت مسجد و پارک778
گیلانآستاراغلامحسین محمود قویدلترویج صله رحم 779
همدانبهارمیرزای حصاریمراد حاصل علی محمد پورحل اختلاف زوجین780
هرمزگانبستکفاریابحسین عبدالرضا قاسمی نیارونق گردشگری781
خراسان رضویکاشمرخیابان باقریمحمد عباسعلی عربشاهی کریزیتهیه و پخش بسته‌های غذایی782
آذربایجان شرقیجلفاطاهر سجاد ابراهیمیانبرگزاری جلسات مشاوره783
کردستانبیجاربیجارمحمد حسین محمد رضا قائم پناهمشارکت در ساخت خانه‌های محرومین
784
گلستانبندرترکمنمحمد علی رمضان خالوحسینجلوگیری از مصرف الکل با فرهنگسازی785
فارسآبادهمرکزیابراهیم محمد مهدی نعمت اللهیراه اندازی کارگاه طب سنتی786
خراسان جنوبیفردوساسلامیهمحمد حسن امیر مرادیهمفکری با والدین فرزندان787
کرمانبافتخیرعلی مجتبی رادمنشساخت سالن ورزشی788
سمنانگرمسارشهرجدید ایوان کیموسی رضا ترابیراه اندازی مجدد نانوایی محله789
خراسان رضویکاشمرقوژدحسین علی شاه قاسیمیحل مشکلات معیشتی خانواده‌های نیازمند790
خوزستاناندیکااحمدآباد دینراکملک محمد ناصرنوذریبرگزاری برنامه‌های فرهنگی791
سمنانمهدیشهرمهدیشهررضا علیرضا گودرزیرسیدگی به امور نیازمندان792
خوزستانایذهقجر فاطمه زهرا بهمنیلایه روبی رودخانه793
همدانکبودراهنگایده لوعبدالعلی مهدی اصلانیبرگزاری مراسمات مذهبی794
فارسکازرونبلیانعوضعلی جواد شمس الدینیمشاوره به زوج‌های جوان795
خوزستاندشت آزادگانسوسنگرداحمد داود نصیری مجداشتغالزایی برای مستمندان796
آذربایجان شرقیجلفاسیدمحمدابراهیم سیدعلی سیدمحمدیجلسات رفع آسیب‌های اجتماعی797
سمنانشاهرودسطوهحسین حمیدرضا اشراقیراهبری فعالیت فرهنگی798
سمنانمهدیشهرمهدیشهرمصطفی محسن پهلوانی فرترک اعتیاد799
خراسان جنوبیبیرجندبیرجندحسن ابوالقاسم لطفیاحداث حسینیه800
فارسخرم بیدمحمود احمد رضا امرالله زادهتأمین معیشت نیازمندان801
فارسداراب..محمد احمد زارعی لایزنگانیرفع مشکلات نیازمندان802
بوشهردشتیچارکحیدر احمد قایدیتأمین بسته معیشتی 803
همدانهمدانهمدانبخشعلی احمد گازرانیپویش بخشش اجاره بها804
فارسلارستانلارابراهیم اسحاق شاکرپورمرمت آب انبار805
خراسان رضویگنابادبیمرغمحمد اسماعیل صدیقیساخت خانه‌ محرومین806
کرمانشاهجوانرودعمرانعلی اعظم بابالوئیکمکهای معیشتی 807
بوشهردشتیمحمد اکرم غیب الهیساخت منزل نیازمند808
فارسخرم بیدخلیل ام البنین دهقاناشتغال زنان بد سرپرست809
گلستانخان ببینمحمد آباد فندرسکعبدالرضا امین قلی نژادمشاوره خانواده810
کرمانقلعه گنجچراغ ابادعباس ایمان محمدیکارگاه تولید لباس811
ایلامدهلرانجمشید ایوب قاسمی فراشتغالزایی 812
فارسمرودشتمرودشت -مسجد ولیعصر(عج)مظفر حامد زارعبازسازی خانه نیازمندان813
خوزستانرامهرمزنورالله حبیب الله جاویدان منشتهیه وام814
خوزستاناندیمشکنیستمفرج الله حسن آذرافروزکمک به سیل زدگان815
خراسان رضویگنابادگیسورغلامرضا حسن طلاییحل مشکل اعتیاد816
اصفهانخوروبیابانکحسین حسنعلی نوریایجاد شغل بانوان817
هرمزگانابوموسیابوموسیقاسم حسنیبرگزاری مراسمات مذهبی818
خراسان رضویتربت حیدریهسیوکیحسن حسین خداشاهیبازسازی خانه بهداشت 819
خوزستانرامهرمزالله داد حسین عارفبسته معیشتی 820
آذربایجان شرقیعجب شیرشهرک میلاد عجب شیرولی حسین عطاردتشویق جوانان به مسجد821
اردبیلگرمیصفر حمید بهاریحل اختلاف خانوادگی822
سمنانشاهرودحسین حمیدرضا اشراقیکمک به تحصیل 823
بوشهرگناوهجزیره شمالیفتح الله حمیدرضاکوهیتوزیع کتابچه فرهنگی824
یزدبافقتقی حمیدزعیمیان بافقیحل اختلافات خانوادگی 825
ایلامدهلرانشهر موسیانمایود حیدر بهشتی پورحل مشکلات مسجد 826
خراسان جنوبیبشرویهرضا داوود اکبریرفع بیکاری با فروشگاه اینترنتی827
فارسلارستانگراشحسین راضیه پرهیزگارتدریس دانش آموزان 828
خوزستانرامهرمزبنه سهرابنورالله روح الله بوستانتهیه بسته معیشتی 829
خوزستانرامهرمزاسدالله زینب اسدیبسته معیشتی 830
فارسمرودشتمرودشت - محله علی آبادحسینعلی سعید غلامی سعادت آبادیاشتغالزایی 831
فارسداراب..علی سکینه صادقیکارآفرینی بانوان832
خراسان جنوبیسربیشهچنشتابوالحسن سید جلیل سعادتیکمک به کاهش طلاق833
خراسان جنوبیسربیشهمودسید یحیی سید علیرضا شواکندیکمک معیشتی فقرا834
خراسان جنوبیبشرویهسیدعطاء سید محمدهاشمی محترمراه اندازی کارگاه گلابگیری 835
اصفهاناصفهاناندلان زیار اصفهانسیدعلی سیدحسن طاوسیبسته کمک معیشتی836
خوزستانبندر امام خمینی رهمحمدحسین سیدعبدالفتاح محمدیتشکیل مجمع سادات837
خراسان جنوبیدرمیانآویجانسیدغلامرضا سیده صدیقه کاظمیبرپایی نمایشگاه صنایع دستی838
خوزستانبهبهانصفر صاحب طیبیدیوار کشی حریم کانال 839
خوزستانرامهرمزعلی عسکر طالب عسکرزادهبسته معیشتی 840
خراسان رضویتربت حیدریهفخرآبادقربانعلی عباس قاسمیساخت خانه نیازمند841
خوزستانخرمشهرغالب عباس محاویساخت منهول فاضلاب 842
خوزستانبندر امام خمینی رهغلامرضا عباس یونسیپیش گیری اعتیاد843
یزدبافقاکبر عباسعلی محمدیجلسات تربیتی نوجوانان844
خوزستانرامهرمزمحمد کریم عطاالله عارفجذب جوانان845
خراسان جنوبیسربیشهمودابوطالب علی اصغر شریف زادهسبد معیشتی846
خوزستاناندیمشکنیستممحمدرضا علی بیرم وندتوزیع بسته های معیشتی 847
آذربایجان شرقیعجب شیرگل تپهمحمد علی وجدانیمشاوره خانواده848
همدانملایرعابدین علیرضا قهریمشاوره خانواده849
کرمانریگانمیرآبادکناردشتحسن علیرضاریمازساخت مسجدوحسینیه 850
لرستانالیگودرزعیدی علیرضامرادیکارگاه قالیبافی 851
خراسان جنوبیبیرجندبیرجندعلی عیسی خالقیبهسازی خانه نیازمند852
خوزستانهندیجانخلیل فاطمه رضاییایجاد اشتغال خانگی853
خوزستانشوشغلامعلی فریده نور علیزادهتامین جهیزیه 854
همدانملایرکاظم لیلا علیمرادیپرداخت حساب دفتری فقرا855
خوزستانرامهرمزمهران مجید قنواتیتوزیع بسته معیشتی 856
خوزستانرامهرمزعلی صفر مجید نگهبانیانتوزیع بسته معیشتی 857
خراسان جنوبیبشرویهعلی محمد اکبرزاده مقدمکمک به بیماران سرطانی 858
خوزستانرامهرمزمالکایدمحسن محمد بهشتی فرتهیه بسته معیشتی 859
فارسمرودشتمرودشت، علی آباد و محمد آباد و کمربندیبدیع الله محمد جواد الطافیکارگاه اشتغال زایی860
خراسان جنوبیسربیشهمودرستم محمد حسین مودیکمک به فقرا 861
خراسان جنوبیسربیشهبیژائمبرات محمد خسروی بیژائمبسته معیشتی862
بوشهردشتیمختار محمد رضا مقام نیاتهیه بسته معیشتی863
خراسان جنوبیسربیشهمودمحمد ابراهیم محمد عباسی مودتهیه بسته معیشتی864
فارسبیرمبیرمغلامحسین محمد غلامیبسته معیشتی و...865
کردستانسنندجناحیه منفصل شهری ننلهخلیل محمد فتحی زادهبستر اشتغالزایی866
ایلامدهلرانامیدعلی محمد کدپورایجاد اشتغال 867
خوزستانبهبهانحمداله محمد کشاورزیخیریه برای فقرا868
خراسان رضویگنابادرهنابراهیم محمدحسین سالاریکاهش اسیبهای خانواده 869
یزدبافقمسعود محمدرضا سرایانی بافقیکلاس آموزشی نوجوانان870
اصفهانشاهین شهرحسین محمدرضاباقریحل اختلافات خانوادگی871
خراسان جنوبیبشرویهمحمد مریم اکبرنژاداحیای صنایع دستی 872
همدانملایراسلام شهر آق گلاحمد علی مریم بیاتاشتغالزایی 873
کردستانقروهقروه شهرک دانش مجتمع صادقیهمحمدعلی مریم رضاییترویج حجاب 874
بوشهردشتیچاهگاهمحمد مسلم حسن پور قلاییمشاوره نوجوانان875
فارسخرم بیدخداخواست مصیب نصیریرونق ازدواج آسان876
فارسداراب..رستم مظفر حیدریتهیه جهیزیه877
اصفهانخوروبیابانکمیرزاهادی معصومه بیگم آل داودبیکاری زنان878
اصفهانخوروبیابانکعلی اکبر مهدی علیخانیاحیاءسنتهای اسلامی 879
یزدیزدیزدحسین ناصر خالقی تاج آبادینجات افراد از اعتیاد880
بوشهردشتیاسکندر نورالدین فقیهکمک به نیازمندان881
سمنانسرخهمرتضی یونس براتیایجاد اشتغال882
سمنانگرمسارحسین آباد کردهااحمد صابر آزادی بهمنانیدرمان ریشه‌ای اختلافات883
فارسپاسارگادشهررضا حامد نجاتیکمک به افراد جامعه884
سمنانمهدیشهرمهدیشهرنادعلی محمدرضا اصغری زارمیرسیدگی به امور نیازمندان885
خراسان جنوبیدرمیانبورنگعلی اکبر صادق خضریاحیای مشاغل بومی ـ محلی886
سمنانمهدیشهرشهمیرزادعلی اصغر محمدجواد روشن‌بینآموزش مهارت‌های زندگی887
همدانکبودراهنگبخش گل تپهحسین اصغر خدابنده لوسرمایه‌گذاری برای کار آفرینی888
فارسبواناتشهرک قائمعباس محمد غلامی پورطرح اشتغال زایی مردم روستا889
اصفهانشاهین سهریعقوب طبشیتأمین هزینه درمان نیازمندان890
خوزستانبندر ماهشهرمرکزیغلامرضا عماد امیر پور خراجیازدواج آسان891
خوزستانبندر ماهشهرمرکزیحیدر حسین عسکری فرساخت منازل نیازمندان892
خوزستانبندر ماهشهرمرکزیکریم علی مهدیان مهر( سواری)ایجاد بازارچه محلی893
کردستانبیجاربیجارسید محمود سید حسین موسویتسهیل‌گری در امر ازدواج894
سمنانشاهروداسدالله مهدی اکبریراه اندازی صندوق قرض الحسنه895
همدانبهارحسام آبادعلی روح الله صفریتعمیرات اساسی مسجد896
خوزستاناندیکااسلام ابادعیدی علی جلیلیتربیت مربیان دینی897
سمنانمهدیشهرمهدیشهرعلی اکبر مهدی سفیدیاندرمان معتادان898
فارسآبادهمرکزیسید عباس سیده سهیلا حسامیراه اندازی مؤسسه خیریه899
همدانفامنینزرقانبیرامعلی ابراهیم مجیدی نژاددیوار کشی منزل نیازمند900
مرکزیدلیجانمحمد تقی ابوالفضل علیزادهحل مشکل خانه غیرایمن 901
ایلامسیروانچشمه رشید چشمه پهنروضان ابوذر امیدیطرح افطاری ساده902
هرمزگانبندرعباسشمیلهادی احسان مهدوی نژادایجاد قرض الحسنه 903
ایلامایلامحسین احمد رضایتیتهیه جهیزیه904
هرمزگانبندرعباسایسیندوشنبه اسلام اخلاصیتامین هزینه عمرانی 905
فارسلارستانجلال آبادعلی اسماعیل تقی زادهتهیه بسته معیشتی 906
مرکزیدلیجانعبدالعلی امید مرادیایجاد کارگاه قالیبافی907
هرمزگانابوموسیخیراله داد امیر امیریتهیه بسته غذایی 908
هرمزگانبندرعباسپشته ایسینمحمد ایرج امیریحل مشکل اعتیاد909
کردستاندیواندرهمحله بالای پارکاحمد بیان ناصریحفظ و قرائت قرآن910
همدانرزندمقسید کریم حاجیه شریفیاشتغالزایی
911
همدانرزنرزنحسین حبیبه رمضانیتهیه جهیزیه
912
خراسان شمالیمانه وسملقانکریکاسماعیل حسن پری نورایجاد مرکز نیکو کاری 913
اصفهاننجف آبادمحمد حسنعلی بخشیانیکمک به نیازمندان914
چهارمحال و بختیاریاردلسرمورعلی بابا حسین انصاریحل اشتغال مردم915
ایلامایلامعبد المجید حسین یوسفی نژادپرداخت بدهی نیازمندان916
هرمزگانبندرعباسمرکزی....کوی ملتعلی محمد حمید غلامپوررنگ آمیزی مسجد917
ایلامسیروانجمشید حمیدرضا علوی نسبایجاد مشاغل خانگی 918
ایلامایلامعلی حیدر علوی فیلیتهیه جهیزیه 919
لرستانپلدخترکپرگه آقاحسینشیرمراد خلیل احمدیساخت پل ارتباطی 920
لرستانپلدختر۰روح الله رضا نظریآزادی زندانی 921
همدانرزننیرمحمد ابراهیم رقیه بصیریانکمک به نیازمندان922
فارسپاسارگادعلیرضا روح الله ملکحل اختلافات محلی923
کردستانبیجاربیجاریوسف زهرا احمد زادهرفع مشکلات خانوادگی
924
کردستاندیواندرهفاز 3حامد زهرا لطفیآموزش قرآن925
هرمزگانرودانابراهیم سعیده ذاکریهزینه سفر کربلا نیازمند926
ایلامایلامجوز علی سکینه تباشیر#REF!927
کهگیلویه و بویراحمدباشتسرآبیزسید عادل سید سعید خادمی عناتهیه بسته معیشتی 928
مرکزیدلیجانخاوه اردهالسید رضا سید عباس میرجعفریایجاد مراسمات مجازی929
کهگیلویه و بویراحمدباشتسید علیرضا سید محمد کریمیکمک به فقرا 930
سمنانمیامیابراهیم آباد سفلیسید ابوالفضل سید محمد موسویجذب خیرین931
خراسان جنوبیبیرجندبیرجندسید حسین سید محمود زاهدی نیااحداث خانه عالم932
چهارمحال و بختیاریاردلده کهنه میانکوهعزت الله سید مسعود شکیب منفردحل موضوع اعتیاد 933
کهگیلویه و بویراحمدباشتباشتمیرعلمدار سیدابراهیم حسنیحل اختلاف زوجین 934
کهگیلویه و بویراحمدباشتسید محمد سیدامیدصادقیان بیدکتهیه بسته معیشتی 935
کردستانقروهوینسارسید حسین سیدمجتبی حسینی نسبتفکیک زباله محله936
کهگیلویه و بویراحمدباشتسید تاج الدین سیدمحمد رضا علیزاده بیدکتهیه بسته معیشتی 937
کردستانبیجاربیجارسید شهاب سیده صغری برجیرسیدگی به مشکلات خانوادکی
938
کردستاندیواندرهمحله 16 متریسعید شایسته بهرامیپیگشیری از آسیب اجتماعی 939
فارسپاسارگادشهرغلام عباس شهلا ملک حسینیکمک های معیشتی940
همدانتویسرکانروستای ولاشجردحسین طیبه فریدونیمشاوره ازدواج941
ایلامایلامصید حسین عارف احمدیبرگزاری کارگاه اموزشی 942
ایلامایوانایوانجعفر علی اسماعیلیمشاوره آسیب های اجتماعی943
خراسان شمالیمانه وسملقانکلاته غمومحمد علی علی اصغر درویشیحل مشکل آب با تهیه پمپ944
خراسان جنوبیبشرویهرجبعلی علی اصغر نیساریآموزش بهینه مصرف 945
ایلامایوانخوران علیاحیدر علی حیدری کیاپیگیری وام اشتغال زایی946
ایلامایوانایوانامیدعلی علی عبدیتهیه بسته معیشتی 947
سمنانمیامیبیارجمندمحمد علی کریمیصله ارحام948
ایلامآبدانانمحله سرابشاولي عليمراد محمديحامي يابي براي ايتام949
خراسان جنوبیبیرجندبیرجندمحمد غلامحسین علیزاده بیرجندیکمک به نیازمندان950
یزدبهابادده جمالخدامراد غلامحسین نوریاحیاء قنات 951
خراسان جنوبیبیرجندبیرجندکریم غلامرضا عباسی مقدماحداث مجتمع خیریه952
گلستانگالیکشغلامرضا غلامعلی شهمرادیساخت زمین بازی 953
کردستانقروهشهرک قلعه محله مسجد امام حسن مجتبیمحمدعلی فاطمه ترکماناشتغال خانگی بانوان 954
ایلامایلامطولابصید علی فاطمه زهرا قیطاسیتسهیل در امر ازدواج 955
هرمزگانبندرعباسفینجعفر فرهنگ تقی فامبرگزاری دوره آموزشی956
کردستاندیواندرهمحله 16 متریسید محمد فریده مجیدیبسته های معیشتی957
ایلامایلامنورعلی قاسم حقیقتجلوگیری از وقوع طلاق958
ایلامایلامامیر بگ کبری ملکشاهیکمک به ساخت خانه959
کهگیلویه و بویراحمدچرامچراممحمدجواد مجتبی فرهمندحل مسائل اقتصادی960
ایلامایوانزرنهعلی مجتبی قیطاسیتهیه غذا نیازمندان961
مرکزیدلیجاناکبر مجید احمدی فیروز آبادیتشویق به طب اسلامی962
کهگیلویه و بویراحمدگچسارانناصر محبوبه آقاییتقویت مشاغل خانگی 963
خراسان جنوبیبیرجندبیرجندغلامرضا محمد تلواریخرید تجهیزات بیمارستانی964
ایلامآبدانانسرابباغرحمتعلي محمد حسن پور گوهريجمع آوري كمكهاي مردمي 965
همدانتو.یسرکانفریازانمحمد علی محمد حسین جلیلوندجذب جوانان به مسجد966
کردستانقروهشهر سریش آباد محله مسجد امام حسین (ع)خلیل محمد رسول رضاییتبلیغ حضورانتخابات 967
کهگیلویه و بویراحمدگچساراناحمد محمد رمضانی شبکه شناسایی نیازمندان968
خراسان شمالیمانه وسملقانکشانکعباسعلی محمد طه فاطمی نسبتهیه فیش نان نیازمندان969
سمنانمیامیاحمد محمدابراهیم نورآبادیتعمیر وساخت خانه نیازمند970
هرمزگانبندرعباسکناروجعفر محمدامین سعیدی مهرایجاد اشتغال 971
خوزستانامیدیهراضی محمود غبیشاویمحرومیت زدایی972
کردستانقروهشهر دزجعلیم مدینه اعتماداشتغالزایی بانوان 973
آذربایجان شرقیهشتروداوشندلعبداله مرتضی بایرامیحل اختلاف قبیله ای974
آذربایجان شرقیهشترودعلی آباد سفلیعبداله مریم رحیمی نژادمعضلات اجتماعی975
لرستانکوهدشتروستای بره کلکاسدبگ مصطفی محمدیحل اختلاف خانوادگی976
کردستانقروهقروه میدان شهید حاج قاسم سلیمانی خیابان فاطمه الزهرا محله سید جمال الدین اسد آبادیغلامرضا مصطفی ملکیپرداخت هزینه درمانی 977
اصفهاننجف آباداکبر معصومه کبیر زادهآموزش مسائل فرهنگی978
همدانتویسزکانخیابان شهداء محله دروازه مسجد رضویخدارحم مهدی احمدوندتامین جهیزیه 979
فارسلامردحسین آبادهادی مهدی باقریساخت خانه فرسوده980
هرمزگانابوموسیخیرقاطع هادی سواریکارگاه تولید ماسک 981
ایلامایلامعلی هادی مراد بیگی بسته معیشتی982
اصفهاننجف آبادعلی وحید ربیعیانتربیت دانش اموزان983
خوزستانبهبهانخلیفه یاسمن ملک پورتامین نیازمندی فقرا984
کرمانشاهثلاث باباجانیعزیز یوسف سبحانیطلاق985
خراسان رضویتربت جامکاریزنوحسن مهدی نظرکردهاشتغالزایی برای 50 نفر986
خراسان جنوبیدرمیانخسروآبادمحمدحسین مرتضی تخم افشانراه اندازی خانه نیکوکاری987
خراسان جنوبیفردوسفریدون روح الله زالساماندهی گروه‌های جهادی988
خراسان جنوبیفردوساسلامیهمحمد حسن امیر مرادیتشکیل کانون تربیتی989
ایلامملکشاهیروستای گنبدمهدی روح الله بشیریساخت 14 تنور خانگی990
خراسان جنوبیبیرجندبیرجنداکبر حسن علی سالاریاحداث خانه عالم991
یزدیزدغلامحسین سعیده دهقان چناریتامین جهیزیه992
آذربایجان شرقیتبریزرضا علی طالبیتامین جهیزیه برای 20 نوعروس993
ایلامایلامعبده مهدی کریمی--تهیه لباس . کفش و کتاب درسی و لوازم التحریر 40 مورد2-تعمیر و مرمت 3 باب منزل مسکونی به همراه گاز کشی – ایزو گام – درب و پنجره 3 - پرداخت8 فقره اجاره خانه به مدت یکسال4 -تهیه و توزیع 15 جهیزیه به نوعروسان نیازمند5-تهیه لوازم خانگی از قبیل 7دستگاه کولر * 7دستگاه یخچال** 6 دستگاه تلویزیون** 10تخته فرش** 16 دستگاه بخاری 6-تهیه و توزیع گوشت به مبلغ 80 میلیون تومان7- توزیع 6 تن مرغ یخ زده 8-توزیع 10تن برنج 9-توزیع 4500بسته معیشتی به مبلغ 60 میلیون تومان
10-تهیه و توزیع50 هزار پرس غذای گرم11-پخت نان صلواتی توسط 20 نانوایی در حاشیه شهر12-تهیه آب هویج و آب انار جهت بیماران و کادر درمانی در چند مرحله13- خرید 20 راس گوسفند و توزیع گوشت آنان در بین نیازمندان 14-پرداخت 25 میلیون تومان کمک بلا عوض به مداحان نیازمند15-آزادی یک زندانی به مبلغ 6 میلیون تومان16- تهیه و توزیع 32 تبلت بین دانش آموزان بی بضاعت به ملبغ 65میلیون 17 ساخت هفت باب منزل مسکونی و تحویل به نیازمندان
994
مازندرانبابلگنج افروزاسکندر نادعلی قربانی گنجیمشاوره ازدواج995
خراسان جنوبیبشرویهمحمدحسین ابراهیم بهفروزاحیای شغل برک بافی 996
فارسزرین دشتروستای دبیرانرحمت االه ابوالفضل غنجیتهیه اقلام ضروری نیازمندان997
خراسان جنوبیبشرویهمحمد اکبر عظیمی فرراه اندازی تلویدئو998
کرمانبافتخیرحسین ایران ایازیترویج تغذیه سالم999
هرمزگانقشمچائو بانگ چائو وانگساخت عینک نیازمندان1000
هرمزگانقشمچینی مینگ فنگ شناشتغال نیازمندان1001
خراسان جنوبیطبسغلامرضا حسن زمانیاحداث بند خاکی1002
آذربایجان شرقیمراغهپهرآبادعباس حسین خداپرستایجاد اشتغال برا بیکاران1003
خراسان جنوبیفردوسعلی حسین زنگوییتهیه مسکن برای کارتن خواب1004
خراسان جنوبیدرمیانشیرگ ججگغلامرضا حسین سپاهیتأمین آب شرب1005
یزدیزدعلی روح الله هنزائی نژادآشنایی مومنین با طب سنتی1006
لرستانپلدختر۰منصور زینب خانی پورتهیه جهیزیه نیازمند1007
آذربایجان شرقیمراغهیوسف آبادعلی سعیدشاهیحل معضل اعتیاد1008
چهارمحال و بختیاریکوهرنگشهرک امام حسین (ع)شکرالله سوسن نجفیبرگزاری کارگاه‌های آموزشی1009
کردستانمریوانسید عبدالرضا سید محمد تقی سارانتوزیع بسته معیشتی1010
اصفهاندهاقانروستای قمیشلواکبر عباسعلی سلطانیانفعالیت‌های فرهنگی در زمینه حجاب1011
خراسان جنوبیفردوسمحمد رضا علی خیراندیشاشتغالزایی برای بانوان1012
کرمانسیرجاناحمد علیرضا پویا مهررونق بخشی به مساجد1013
خراسان جنوبیسربیشهدرحمحمد علم غلامحسین غیاسیآبرسانی به روستاهای محروم1014
خراسان جنوبینهبندانشهر نهبندانعباس غلامرضا خسرویاعطای وام اشتغالزایی به جوانان1015
فارسآبادهبهمنحسین فاطمه مرادیساخت حمام برای مستمندان1016
خراسان شمالیبجنوردارکانرمضان قاسم فرازیآموزش جوانان و نوجوانان1017
آذربایجان غربیمهابادکمال محمد ارجمندیکمک‌های مؤمنانه1018
خراسان جنوبیسربیشهمودعلی محمد اسداللهیمحرومیت زدایی1019
خراسان جنوبیفردوساحمد محمد جعفر نعیمیتسهیل در امر ازدواج1020
خراسان جنوبیسربیشهدرح. محمد رضاییتهیه و توزیع جهیزیه 1021
همدانکبودراهنگقباق تپهمنصور محمد یاسر رضاییساخت سایه‌ بان برای گلزار شهدا1022
خراسان جنوبینهبندانشهر شوسفرمضان محمدرضا صادقیانتعمیر منزل بانوی سالخورده1023
کردستانبیجاربیجارسیف علی منصور عباسیآزادی زندانیان1024
خراسان جنوبیبشرویهزرقان مهدی دومیریتشویق جوان به فعالیت‌های جهادی1025
اصفهاندهاقانعباس مهدی نادریتوجیه خانواده‌ها در امور تربیتی1026
مازندرانفریدونکنارحیدرعلی مصطفی آزادی کناریکمک به اشتغالزایی و نیازمندان1027
خراسان جنوبیدرمیانشیرگ ججگغلامرضا حسین سپاهیتامین آب شرب1028
اصفهانگلپایگانمحله سررباطاندادمحمد البخش قنبریکمک به بچه بی سرپرست1029
خوزستانهویزهمحله علامه کرمیراهی امین برهانیاشتغال برای جوانان1030
آذربایجان غربیشوطشهرمحمد امینه آذرشینتهیه جهیزیه1031
خراسان جنوبیخوسفروستای سیوجانحسن آمنه احمدی شوکت آبادتأثیرات مخرب ارتباطات بر کودکان1032
لرستانازناحمید محسن طرفیایجاد کارگاه قالی بافی1033
گلستانگنبدحسین محمد حسن اسماعیلیطرح سبک زندگی اسلامی1034
گلستانگنبد کاووسکمربندیذکریا محمد رضا رحمانیسالم سازی جاده سلامت1035
سمنانمهدیشهرمهدیشهرعلی اکبر مالک مسعودیتامین برق پارک1036
گلستانگنبدسوئیچ صفر بی بی بخشندهبیکاری جوانان1037
قمقمسیدعبدالله زهره سادات امینیکاهش سلامت1038
گلستانگنبدعلی اکبر حسین ابوذریبرنامه های خلاقانه فرهنگی1039
گلستان'گنبد کاووسمجید مکی مومنیبرگزاری 40کلاس قرآن1040
گلستانگنبدحسین حسین زاده سرگزیمواسات و بسته های معیشتی1041
گلستانگنبد کاووسمحمد قاسم استیریاشتغال زایی و کارافرینی1042
خوزستانبهبهانبهبهانسیدباقر سیدسعادت صادقی زادهآزادسازی زندانی1043
بوشهربوشهرقاسم محمد قادریتشکیل شبکه خیرین محله1044
گلستانمینودشتده حسن خانمحمد صادق علی اکبر سرایلونصب دکل همراه اول1045
هرمزگانپارسیانشهرک بسیجسیدرضا سیدعیسی موسویدر حال احداث پارک1046
اصفهانفلاورجان*قدیر محمدرضا شمسیکاهش فعالیت های مذهبی1047
اصفهانبرخوارعلی محمدرضا خانیتهیه جهیزیه نوعروسان1048
اصفهانلنجاناسماعیل محمد کاظمی ورنامخواستیرفع موانع تولید1049
خراسان جنوبیسربیشهمودعلی محمد اسداللهیمحرومیت زدایی1050
بوشهرتنگستانحسن ابوالفضل بحرینیایجاد فضای ورزشی1051
همداناسدآباداسدآبادنقی احترام شهبازیاهدای وام قرض الحسنه1052
همداناسدآباداسدآبادحاجی آقا احسان عباسیتشکیل مرکز نیکوکاری1053
خوزستاندشت آزادگانسوسنگردجاسم احمد سواریدوره مربی پروری1054
قمقمحسام آرزو جمالیایجاد کارگاه تولیدی پوشاک1055
سیستان و بلوچستانزاهدانشیرآبادمحمود اسماعیل یوسف زهیتوزیع لوازم خانگی1056
همداناسدآباداسدآبادابراهیم الهه طاهرمشاوره برای زوجین1057
کرمانمنوجانپاتکِ نودژأعید أمین پهلوانی دهکهانتکمیل ساختمان حسینیه1058
فارسلارستانروستای لاورستانافراسیاب حسن حسین زادهحل نزاع چندین ساله 1059
بوشهرتنگستاناهرمرستم خیری درلنگ پورایجاد مشاغل خانگی1060
آذربایجان غربیسردشتحسن ریزان محمدیایجاد فضای آموزشی رایگان1061
قمقمعلی زهره بهیتشکیل گروه امر به معروف1062
قمقمعلی زینب گوهریمهارت افزایی بانوان1063
خوزستانبهبهانرنجوکی زینب مروت نژادجلوگیری از سقط جنین1064
بوشهرتنگستانزیراهکما شاء الله سعید محمدیساخت اسکله صیادی1065
کرمانکرمانشهرک امام حسن عسکری بلوار شهیدان محمدیمحمد سمیه رشیدی رادترک اعتیاد1066
خوزستاندزفولسید احمد سید عزیز اله پژوهیدهطرح جانبازیار1067
قمقمسید سید غلامعباس موسویبازاریابی و صادرات1068
قمقمجعفرآبادسیدمحمد سید مصطفی علویاختلاف نزاع زوجین1069
خوزستانبهبهاناسلام آباد سنگبریسید شکرالله سیده زهرا موحدترک اعتیاد یک زوج1070
بوشهرتنگستاناهرممحمد عابد صبوریبهینه سازی اوقات فراغت جوانان1071
خوزستانبهبهانبهبهانعلی دانا علی طاهریراه اندازی کارگاه ماسک1072
سیستان و بلوچستانزهکآس قاضیعباسعلی علیرضاشهرکیجذب خیر ساکن آمریکا
بالغ بر۳۰۰میلیون تومان جهت ایجادپروروش دام سبک
1073
قمقمجعفر آباددرویش رضا محدثه شاهمرادیکارگاه خیاطی برای بانوان نیازمند1074
بوشهرتنگستانگلنگونغلامرضا محمد طاها محمدیتعمیرات و زیباسازی مسجد1075
قمقمپستکانمیرعلی محمد ناصر اعظمیجمع آوری زکات1076
همدانکبودراهنگقباق تپهعباس محمد یاسر رضایی زادهتهیه جهیزیه و بسته‌های معیشتی1077
فارسبیرمبیرمحمزه محمود محمدیتأمین جهیزیه1078
خوزستانهویزهنعیم مسلم بوعذارایجاد اشتغال1079
کرمانسیرجانعلی مسلم کورکی نجات قرائیتولید اسانس پوست پسته1080
اردبیلگرمیخداشکر مسلم ملکیاحداث ۴ مسجد
احداث غسالخانه
1081
همدانفامنیننگار خاتونمحمد مهین سبحانیاستفاده از اوقات بیکاری1082
قمقمکاظم میثم رستمی آهنگررهایی افراد از دام فرقه‌ها1083
کرمانکرمانعیسی نجمه شریف پورکار فرهنگی برای نوجوانان1084
خوزستاندزفول بخش سردشتآبیدحسن نعمت اله عشیریحل یک اختلاف 40 ساله 1085
همدانکبودرآهنگقباق تپهعلی یاسر رضاییساخت سایه بان در مزار شهدا1086
فارسخنجروستای باغانامر ابراهیم بادپاحل مشکل مریض سرطانی1087
فارسمرودشتمرودشت مسجد امام محمد باقر(ع)علی قربان ابراهیم معصومیحل مشکل اقتصادی اهالی1088
مازندراننورعلی اوسط ابوالفضل الهیانسنگ کاری دیوار مسجد1089
فارسمرودشتکره تاوی مسجد جامععباس ابوطالب عیوضیحل مشکل بیکاری در روستا1090
کهگیلویه و بویراحمدلندهشهر لندهعلی مردان احسان شهبازیتهیه ویلچر برای نیازمندان1091
کرمانسیرجاناسماعیل احمد دهستانیترویج و آموزش تفریح سالم1092
خراسان رضویصالح آبادنعتوابراهیم احمدبلوچ رسولخانیاهدای جهیزیه1093
لرستانالشترنورالهی هناممریدخان آرش رشنوساخت پارک تفریحی 1094
آذربایجان شرقیعجب شیرمحله حمام کوچهعزیز اکرم ساعیحل مشکل اقتصادی نیازمندان1095
مازندراننورپرویز امیر محمد رضاییتأمین هزینه درمان برای 30 نفر1096
کرمانشاهاسلام ابادعلی اکبر ایران عسگریکمک به نیازمندان1097
خراسان رضویچنارانخرم آبادحبیب بشیر شکری حل مشکل آب روستا1098
خراسان رضویچناراندهنه اخلمدموسی حجت اله نوروزیبهیه سازی اوقات فراغت جوانان1099
لرستاندورودعبدالله حسین احمدیرسیدگی به بیماران نیازمند1100
مازندرانفریدونکنارشیرافکن حسین حمیدیآموزش مهارت زندگی1101
چهارمحال و بختیاریلردگاندهستان ریگرحمان حسین رحیمیمراقبت سلامت1102
فارسمرودشتسیدانخالق حسین سجادیانتهیه جهیزیه و بسته‌های معیشتی1103
یزدتفتطزرجانصمد علی حسین فاتحیتاسیس کارگاه قالی بافی1104
چهارمحال و بختیاریلردگانفتح الله حسین قاسم پورساخت مسکن محرومین1105
فارسمرودشتمرودشتفرهاد حسین کشتکاراصلاح الگوی کشت1106
کردستانسنندجمحمد حمدی کرمیکمک به فقرا و نیازمندان1107
فارسمرودشتجلیانناصر حمید رضا عرب پورتکمیل زمین چمن1108
آذربایجان غربیبوکان.حسن خالد فیض بخشراه‌اندازی صندوق حمایتی1109
کهگیلویه و بویراحمدلندهشهرک شهید رجائیآقا ملا داود محمدیتأمین لوازم خانگی برای نیازمندان1110
خراسان رضویرشتخوارروستاي فتح آبادعباس رجب قربانيارائه تسهيلات برای خوداشتغالی1111
فارسممسنیمحله تل قلی نورابادبهره خدا رضا بابایی پورتوزیع بسته‌های معیشتی1112
آذربایجان غربیچالدرانسیه چشمهیعقوب رضا زینالیتوزیع بسته معیشتی1113
چهارمحال و بختیاریلردگانولی روح الله شهبازیساخت خانه برای نیازمندان1114
مازندرانفریدونکناربی نمدعین اله روح اله خضریبسیج امکانات برای اشتغالزایی1115
فارسمرودشتزندان مرودشتمحمد زاهد پرحاذهحل مشکلات زندانیان 1116
فارسارسنجانارسنجاننادعلی زهرا دهقانی80 یتیم تحت پوشش1117
فارسارسنجانارسنجاناکبر زهرا رحیمیبرگزاری کلاس‌های سواد رسانه‌ای1118
آذربایجان غربیسلماس...نقی سجاد ثقفیرسیدگی به وضع کودکان کار1119
فارسقیروکارزیناحمد سعیده کاظمیاناشتغال افراد نیازمند1120
خراسان رضویتربت جامسیدرضا سید احمد حسینیکمک و مواسات1121
فارسارسنجانارسنجانسید محمد سید اکبر کاظمیساخت و تجهیز مسکن نیازمندان1122
فارسممسنیچمگلسید صفدر سید سعید موسویاناحداث زمین چمن 1123
مازندراننورعبدالله دهکریم سید محمد مصطفوی زادهتجهیز مسجد1124
خراسان رضویچناراناسجیلسید اکبر سید محمد موسویتشکیل جلساتی ویژه معتادان1125
خراسان رضویچنارانسید اصغر سید محمود محمدیمشکلات معیشتی مردم به ویژه محرومین و نیازمندان در شهر چناران و حاشیه شهر1126
کردستانسنندجمحمود سید یعقوب برزنجیراه اندازی کارگاه قالیبافی1127
خوزستانآبادانخضرسیدمحسن سیدایاد موسویارائه برنامه‌های تربیتی جذاب1128
فارسمرودشتمرودشتسیدعباس سیدبهنام موسویجلسات آموزشی برای مداحان1129
کرمانشاهاسلام اباداسلام ابادسید حشمت ا... سیده فاطمه فاطمی نژادبرطرف کردن شبهات اعتقادی1130
کهگیلویه و بویراحمدگچسارانمحمود سیما طاهریانایجاد صندوق قرض الحسنه1131
چهارمحال و بختیاریلردگانشهرک هجرتنجفقلی صادق کیوانی فراشتغال زایی با قالیبافی1132
خوزستانامیدیهمحمد صدیقه فارسمدانتربیت دختران محجبه1133
مازندراننورشکرالله صفیه پروانهکارگاه تولیدی ماسک1134
مازندراننورمحمد صنمبر حسین ژادخرید تبلت برای دانش آموزان1135
بوشهرجمشهرجم محله مالیچهعلی عباس کمالیحل مشکلات معیشتی و درمانی1136
خوزستانآبادانصنگورمحمد عباس محمودیکار تربیتی در سایه فعالیت‌های جهادی1137
کهگیلویه و بویراحمدلندهشهرک شهید رجائی لندهفرج الله عبدالرسول جمعه پورراه اندازی صندوق قرض الحسنه1138
چهارمحال و بختیاریلردگانکهیانعلی صالح عبدالمحمد طهماسبی کهیانیساخت خانه عالم1139
فارسممسنیشهر خومه زاریداله عزت اله رضاییتأمین جهیزیه1140
خراسان رضویگنابادشهرک بهارستان کاخکمحمد عزیزاله اخرتی حاجی‌آبادایجاد رونق اقتصادی
ساخت 5 مغازه برای مسجد
ساخت نانوایی
ایجاد 20 شغل خانگی
درآمد فرهنگی با تفکیک زباله
1141
فارسنی ریز-جعفر علی جعفریپرداخت کرایه مستأجران1142
سیستان و بلوچستانزاهدانمحله مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلامامیر علی خیورایجاد اشتغال برای جوانان 1143
فارسقیروکارزینعبدالحسین علی هوشمنداحیاء سنت حسنه وقف1144
مازندراننورتقی عیسی لاریتهیه بسته معیشتی1145
فارسمرودشتمرودشتکریم فاطمه پاکنیتاحیای مشاغل بومی1146
فارسمرودشتمرودشتحیاتعلی فاطمه خلیفهحل اختلافات زوجین1147
کرمانشاهاسلام اباداسلام ابادچراغعلی فاطمه سیادیتقویت بنیه اعتقادی همسایگان1148
آذربایجان غربیبوکان.حسن فرشته مازیارساخت مناره برای مسجد 1149
لرستانالشتر(سلسه)قنبر فروزان صفاری زادهتأمین هزینه دارو و درمان1150
خوزستانآبادانروستای سیدحسن حکیمجاسم قاسم بیراتیساخت مسکن نیازمندان1151
فارسخنجشهرعبدالرحیم گلزار ابولیگارگاه تولیدی پوشاک زنانه1152
خوزستانآبادانتنگهلفته ماشالله خزائلتلاش برای محرومیت زدایی 1153
فارسمرودشتمرودشت محله شهید مدرسجعفرقلی مجید جوکارآزاد سازی زندانیان1154
اصفهانبوئین‌میاندشتروستای داشکسنشمسعلی محراب سورانیترک اعتیاد 20 نفر1155
کرمانقلعه گنجچراغ ابادغلام محسن پروانیاکلاس جبرانی برای دانش آموزان1156
فارسخنجشهرعلی محسن سلمانیتهیه دستگاه ریسندگی1157
آذربایجان غربیچالدرانسیه چشمهاحمد محسن عباس زادهتامین جهیزیه1158
فارسمرودشتمرودشتیحیی محمد جواد مردانیایجاد اشتغال برای سرپرستان خانوار1159
یزدتفتخشک آبادغلامحسین محمد حسین شهابیاحیای قنات روستا1160
مازندراننورکنجیاب سفلیحسن محمد رضا پاکزادپاسخگوئی به شبهات دینی1161
مازندراننورمحمد محمد رضا محمدیاحداث حوزه علمیه1162
مازندراننورتقی محمد صادق هادی زادهتهیه هزینه درمان نیازمندان1163
خراسان رضویچنارانسیدآبادعباسعلی محمد علی دهستانیتأمین هزینه درمان بیماران1164
آذربایجان غربیبوکان.خالد محمد کریمی فرداوقات فراغت نوجوانان1165
فارسمرودشتروستای انجیرهعلی اکبر محمداسماعیل زارعساخت غسال‌خانه روستا1166
یزدیزدخیرمحمدرضا محمدجواد دشتیاحیای موقوفات برای فقرا1167
اردبیلبیله سوارمرادلوحسن محمدحسین حقیجلوگیری از چندین طلاق1168
خوزستانآبادانفیهمحمد محمدرضا عبادیآسفالت معابر محله1169
خراسان رضویگنابادزیباشهر(منطقه نوقاب)محمدرضا محمود طاهری دوچاهیحل معضل اعتیاد1170
خراسان رضویرشتخوارسعادت آباداسحاق محمودخزاناراه اندازی مركز نيكوكاری1171
بوشهرجمروستای بهرباغمحمدعلی مرتضی رفیعی پورتوزیع بسته معیشتی1172
کهگیلویه و بویراحمدلندهایدنکعلی مرضیه خرمیانتهیه زمین برای احداث کتابخانه1173
لرستاندورودمجید مژگان ساجدیکمک برای خرید جهیزیه 1174
هرمزگانبندرجاسکشهر(محله سرریگ)دشتک مسلم ارجمندکمک‌های مؤمنانه1175
لرستانشهرستان الشتریوسف مهدی بسطامیکمک به نیازمندان1176
سیستان و بلوچستانزاهدانمحله مسجد ابوذرغلامعلی مهدی خوبانیتأمین جهیزیه1177
سیستان و بلوچستانزاهدانزاهدانعباس مهدی رستگارایجاد اشتغال خانگی برای نیازمندان 1178
همدانفامنینفامنینمحمد ناصرعبدیجلوگیری از طلاق قطعی1179
خوزستانامیدیهچاه سالمعبدالامیر نصراله شریبیساخت و بازسازی 8 منزل
تعمیر راه مواصلاتی روستا
خرید و تعمیر کولر نیازمندان
تعمیر برق کشی ساختمان
اشتغالزایی برای ۵ نفر
1180
کرمانکرمانشهرک حجتیهفتح الله نعمت الله حسنی نیاآموزش پته دوزی1181
خوزستانآبادانتنگهخضیر نوالله زبیدی اصلساخت کامل یک منزل1182
بوشهرجمشهر بهارستانمسعود نیما صبورساخت و تعمیر منازل نیازمندان1183
لرستاندوروداکبر هادی بوالحسنی باغجمالیپرداخت وام اشتغال1184
چهارمحال و بختیاریلردگانرحمان هدایت فرامرزیاجرای طرح خود اشتغالزایی1185
خوزستانآبادانحمید وحید سیلاویحل مشکلات معیشتی1186
فارسقیروکارزیننجف آبادصیاد یوسف قائمی نسبصندوق خیریه1187
یزدتفتطزرجانسید محمد سید مهدی میرحاجیاشتغالزایی1188
خراسان جنوبیدرمیانقهستانابراهیم مهدی شباناحیاء موقوفات1189
آذربایجان شرقیمراغهآهقیعقوب مجتبی مظلومیبحث اشتغال1190
کرمانشهربابکشهرک شهید رجائیعباس سعید اسدی کرمفضای سبز محله1191
خراسان جنوبینهبندانشهر نهبنداناسماعیل رضا قاسمی پورشناسایی خانواده های نیازمند محله برای تامین نیازهای مادی و معنوی1192
گیلانرودباربابا سیروس سلیمیمراسمات مذهبی1193
مرکزیخندابقالیبافعلیمحمد مریم مرادیتشکیل صندوق قرض الحسنه1194
گلستانبندرگزبندرگزیوسف عمار فدجی آغوردزدرهتامین جهیزیه جوانان1195
مرکزیتفرشخیرمهدی سمیه نظامیتهیه بسته معیشتی1196
مرکزیخندابحصار خندابعلی وحید عباسیانتهیه فضای ورزشی1197
مرکزیتفرشخیرمحب علی ابوالقاسم طیبی شالیمساعدت به خانواده زندانیان1198
خراسان رضویطرقبه شاندیزابرده علیامحمدحسین محمود خادمی زادهایجاد اشتغال جوانان
درختکاری مثمر و اموزش توسعه گل در اپارتمانها ؛ خیرات درختان مثمر و......
ایجاد اشتغال تولید فراورده های لبنی
راه اندازی اقامتگاه بوم کردی
1199
مرکزیشهرستان شازندچمال ابادعلی اصغر علی اصغری فرراه اندازی کارگاه تولیدی1200
گلستانمینودشتمحله رزمندگانقربان عبدالعلی چراغچیحل مشکل زوجین1201
مرکزیخندابخندابابراهیم اکبر لقمانیصندوق قرض الحسنه1202
البرزنظرآبادمسکن مهرحمزه عباس بختیاریراه اندازی مرکزخیریه1203
مرکزیفراهانروستای عباس آبادسید محمود سید مهدی میر شجاعیجذب اعتماد مردمی 1204
خراسان رضویطرقبه شاندیزارچنگعلی اصغر حسین خاتونیتسویه بدهی1205
گلستانمینودشتمحله کشتارگاهسید رضا سید صلاح الدین محبیرفع مشکل مسجد1206
مرکزیفراهانروستای تبرتهحجت اله حسین تبرته فراهانیتشکیل گروه جهادی1207
گلستانمینودشتقلعه قافه پایینخداوردی سارا شمرادیکشف حجاب در روستا1208
مرکزیمحلاتاسماعیل مصطفی حسینیدوخت البسه نیازمندان1209
خراسان رضویطرقبه شاندیزحصارسرخرجبعلی محمدهادی امیریجهیزیه دختران جوان1210
مرکزیشهرستان شازندشهر شازند -عباس ابادرحیم سمیه بیاتکاشت محصولات ارگانیک و دارویی1211
مرکزیشهرستان شازندشازند -شهر شهباز -محله بازنهصفر نقی ابراهیمیراه اندازی مهد کودک قرآنی1212
مرکزیمحلاتنعمت الله سعید رضا ابراهیمینقش تغذیه درسلامت انسان1213
مرکزیشهرستان شازندشازند -عباس ابادعلی اصغر علی اصغری فراشتغالزائی پوشاک1214
مرکزیفراهانمحمد رضی معصومه احمدی بورقانی پرستاری از بیماران کرونایی1215
مرکزیمحلاتعلی اکبر محمد فرنیاعدم مشارکت در انتخابات1216
فارسخنجخنجعلی محسن سلمانیاشتغالزائی برای نیازمندان1217
کرمانشاهدالاهوحاجیمراد کیانوش نجفیاشتغال و کارآفرینی1218
مازندرانگلوگاهلمراسکصادق هادی مهدوی خرم آبادیتهیه غذای ارگانیک1219
خراسان جنوبیبیرجندبیرجندشاهمراد حسین آهنیراه اندازی کارگاه تون بافی1220
خوزستانبهبهانبهبهانعلی دانا علی طاهریتولید ماسک بیست میلیون1221
فارسارسنجانارسنجاناکبر زهراء رحیمیآموزش سواد رسانه ای1222
کهگیلویه و بویراحمدلندهایدنکعلی مرضیه خرمیانزیرساخت احداث کتابخانه1223
مرکزیزرنديهشهرك فاطميهعلي اصغر احمد رضا باباييتشكيل تيم تربيتي فرهنگي1224
مرکزیزرنديهاميرآبادابوالفضل مجيد نجارلواشتقال زايي1225
مرکزیزرنديهمحله اسيابكرمضانعلي ابوالقاسم مفيديتهيه جهيزیه1226
فارسگله دارفالعلی عباس ستایش گوپوشاک برای کودکان کار1227
فارسگله دارشهرک امام خمینیغلام عباس علی عابدیساخت مجتمع فرهنگی مذهبی1228
خوزستانبهبهانایلام اباد سنگبریسید شکرالله سیده زهرا موحدراه اندازی خانه قران1229
خراسان رضویقوچانمسجد عاشورا امام محلهسید ابراهیم سید مجتبی برزنونیافزایش تولید با آموزش رایگان1230
فارسمهرگله‌دارفرج اسداله برومندبحران هویت1231
خراسان رضویقوچانیوسف خانغلامعلی محمد امینیاشتغال زایی1232
گلستانمینودشتسید حسین سید عباس هاشمیخانواده شیرین1233
گلستانگنبدعلی اصغر حجت الله قاسمیتوزیع بسته های معیشتی1234
فارسگله دارحاجی عبدالله مظاهریتغییر رفتار مطلوب1235
خراسان رضویقوچانقاسم آبادمحمد احمد اکبر فرخانیجهیزیه،سبدکالا،ساخت خانه1236
گلستانگنبدیوسف امیر حسین بیگلریتغسیل متوفیان کرونایی1237
چهارمحال و بختیاریسامانحق مراد مرتضی شکریجذب وساماندهی جوانان1238
چهارمحال و بختیاریساماندشتیسبزعلی علیرضا عرب دشتیراه اندازی مشاغل خانگی1239
چهارمحال و بختیاریسامانچلوانسیداسدالله سیدامیرحسین حسینی چلوانیآموزش روش بازدهی1240
اردبیلمشگین شهرعلی اکبر دکتر رمضان نور الهیکمک به نیازمندان1241
اردبیلمشگین شهرولی عیسی گل محمدیکمک به نیازمندان1242
اردبیلمشگین شهرعلی رحیم پورتامین جهازیه1243
چهارمحال و بختیاریکیارفرج الله حمید داوریرشد و تقویت بنیان اعتقادی1244
مرکزیاراکگداعلی حمید سربندیکمک به ترک اشتغال کاذب1245
مازندرانقائم شهرشهرودکلاحمزه علی کلثوم احمدزادهساخت زینبیه1246
مازندرانکیاسرچالوغلامرضا ولی الله عسگری واوسریرایزنی ساخت زمین وقفی 1247
خراسان رضویخوافسیجاوندشهسوار محسن زنگویی زوزنیحصارکشی دیوارخانه بهداشت1248
چهارمحال و بختیاریکیارشهر شلمزارقاسمعلی علی رضا صفی شلمزاریتاثیر تغذیه بر سلامت1249
مازندرانقائم شهرعبدالغنی علی احمدیجهیزیه نوعروسان نیازمند1250
مازندرانبابلبابلمحمدحسین رقیه ذاکریانپوشش و تجمل گرایی1251
مازندرانبهشهرشهید آباد بهشهررمضان زهرا واحدیتهیه بسته های معیشتی1252
اردبیلسرعینسردار اباذر محمدیعتماد مسئولین و مردم1253
مازندرانبهشهرمحله قنبرآبادحسن ابوالفضل قربانیتهیه بسته معیشتی1254
مرکزیاشتیانآشتیانعباس فاطمه داود آبادیاسیب های اجتماع1255
مرکزیآشتیانگرکانکاظم محمد رضا رهامیمهارت های زندگی بین زوجین1256
مرکزیکمیجانعلی حامد نبی ئیتقویت فضای معنوی شهر1257
مرکزیآشتیاننادر آبادعباس حسن منشوریساخت جایگاه نماز1258
مرکزیکمیجانعلی طیبه افشاریمشاوره قبل از ازدواج1259
قمبهبهانعبدالله کمال برازشتامین جهیزیه1260
مرکزیکمیجانمحمد حسن فرج اله خوش آبادیاشتغالزایی زنان محله 1261
کردستانکامیارانمحمد وریا خاطریخرید آمبولانس1262
خراسان رضویکلاتزاوینرمضانعلی صغری فرودنژادتاسیس خانه قرآن1263
مازندرانقائم شهرخطیرکلااحمد ولی نادعلیزادهایجاد اشتغال1264
خراسان رضویکلاتلایینمحمد حسن ناصریتوزیع یسته های معیشتی1265
مازندرانبهشهربهشهرعلی محمد یوسفعلی زارعیدوخت ماسک و گان1266
گیلانرودبارطاهر فاطمه پوررضاایجاد خیریه1267
خراسان رضویکلاتآبگرمسهراب حمید اکبریتکمیل مسجد1268
اصفهانکاشانسید عباس سید محمد حسین علوی زادهتهیه ملزومات زندگی نیازمندان1269
خراسان رضویتربت حیدریهحاشیه شهرعلیرضا هاشم شکاریعمران و آبادی محله1270