نگاهی به آخرین آمار میزان مشارکت مردم در مهرواره

بر اساس تعداد ثبت مسئله بدون لحاظ نسبت جمعیت، تا تاریخ ۱۸ اردیبهشت، استان اصفهان در رتبه نخست قرار گرفته است و استان های قزوین، مازندارن، آذربایجان شرقی و فارس به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.
.
بیشترین تعداد شرکت کنندگان براساس کد ملی بدون لحاظ نسبت جمعیت تا تاریخ ۱۸ اردیبهشت، در استان آذربایجان شرقی ثبت شده است. استان های اصفهان، فارس، آذربایجان غربی، مازندران نیز به لحاظ تعداد شرکت کننده، رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.
.
رتبه بندی استان ها بر اساس درصد ثبت مسئله به نسبت جمعیت تا تاریخ ۱۸ اردیبهشت، از این قرار است: استان ایلام رتبه اول را به خود اختصاص داده و استان های قزوین، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد و گلستان به ترتیب در رتبه های دوم تا پنجم جای گرفتند.