همدلی اهالی محله انسجام!

اگه خدایی نکرده کرونا بگیری، چشمت به دره تا یکی از راه برسه و مشکلاتت رو حل کنه اما امیدی نداری چراکه همه سعی می کنن از کرونایی فاصله بگیرن.
اینجا توی محله انسجام قم، یه عده هستند که اتفاقا از این کار استقبال می کنن. بیماران کرونایی محله با اونها تماس می گیرن و خدمات مختلفی دریافت می کنن.
از خرید اقلام ضروری و تهیه سه وعده غذای گرم گرفته تا رسیدگی به امور درمانی و کرونایی.
چه اسم با مسمایی داره این محله؛ اهالی اون هم منسجم اند و هم همدل.