هدیه بهانه‌ای هست برای اینکه شما رو بشناسیم، ایده‌ها و تجربه‌هاتون رو ببینیم و بگیریم و به دیگران هم یاد بدیم و از همه مهمتر، از برترین ایده‌ها و تجربه‌ها تقدیر کنیم.

ما، خوب می دونیم همه‌ی مهربونا و دلسوزای مردم عزیز ایران اسلامی، اگه خدمتی به مردم می‌کنن، به خاطر خدا و خود مردمه

اگه رقابت و هدیه و جایزه‌ای هم تعریف کردیم، بهانه‌ای هست برای اینکه شما رو بشناسیم، ایده‌ها و تجربه‌هاتون رو ببینیم و بگیریم و به دیگران هم یاد بدیم و از همه مهمتر، از برترین ایده‌ها و تجربه‌ها تقدیر کنیم

.

به لطف پروردگار قراره که در مرحله سوم

این مهرواره یعنی مرحله ملّی ما از برترین ایده وتجربه برای حل مشکلات محله در شهر و روستا، اونهم با همدلی خود مردم تقدیر کنیم.

سه جایزه ۲۰۰ میلیون تومانی به سه برگزیده ملی اهداء می کنیم

البته برای مرحله‌های شهرستانی و استانی هم برگزیده و جایزه داریم

.

پس همه با هم ، دست در دست هم بگیم،

مشکلات محلّه با همدلی حل شدنیه⚘