امام محله شمس آباد درفول با کمک اهالی محله تلاش دارد در زمینه ازدواج آسان فرهنگ‌سازی کند و ایده‌‌ جالب خود را برای رسیدن به این مهم، اجرایی کرده است.

اهالی محله شمس آباد دزفول بیش از ۱۷ سال است که با امام محله خود حجت الاسلام شریف اسلامی‌منش مأنوس هستند.

در این شرایط سخت اقتصادی یکی از برنامه‌هایی که امام محله دنبال می‌کند ترویج ازدواج آسان است. به جای مخارج گزاف و بی‌مورد، مراسم ازدواج جوانان کم بضاعت و حتی برخوردار در زینبیه مسجد جامع برگزار و در آن از خانواده‌های ایتام و فقرا پذیرایی می‌شود.

با توجه به اینکه اغلب اهالی این محله به لحاظ مالی برخوردار بوده و بیشتر باغدار و کشاورز هستند، حتی برخی مواقع در پایان مراسم عروسی به صورت سمبلیک هدیه‌ای از سوی عروس و داماد به حضار اعطاء می‌شود. با این شیوه و همراهی اهل محل و مسجدی‌ها، تا کنون ۹ زوج جوان روانه خانه بخت شده اند.

حجت الاسلام اسلامی منش شخصاً با کشاورزان و باغداران در جمع آوری محصول همکاری می‌کند و آنها وقتی حضور روحانیت را در کنار خود می‌بینند استقبال کرده بیشتر جذب مسجد و برنامه‌های آن می‌شوند.

او در این محله به «شیخ شریف» مشهور است و اهتمام جدی برای حل مسائل مختلف اهالی محله دارد. در کدخدا منشی و جلب رضایت برای مجرمان جزایی، ید طولایی داشته و اخیراً توانسته با همین روحیه و استفاده از محبوبیتی که نزد مردم دارد رضایت ولی دم مقتولی را بگیرد و قاتل پشیمان را از قصاص نجات دهد.

رسیدگی به ایتام از جمله فعالیت‌های مستمر امام محله شمس آباد است که با کمک خیرین، این کار را انجام می‌دهد. این محله تا کنون ۱۳ مرحله کمک‌های مؤمنانه داشته است و در این راستا نیز توانسته اند چهار منزل مسکونی برای ایتام و سادات فقیر بسازند.