استفاده از ظرفیت‌های بی‌بدیل ماه مبارک رمضان در همدلی و همیاری اجتماع