مهرواره از قشم تا چین

مینگ فنگ شن یک تبعه چینی است؛ او مدتی است در قشم زندگی می‌کند. پس از آشنایی با مهرواره محله همدل، تصمیم گرفت تعداد قابل توجهی از مستمندان را در شرکت تولیدی خود استخدام کرده و هر ماه برای ۱۰ نفر از خانواده های محروم محلات قشم کارآفرینی کند.