کلامی با نامزدها درباره دغدغه‌های مردم

پرتکرارترین مسئله‌های ثبت شده از سوی مردم

اهالی منسجم و همدل محله انسجام!

رتبه بندی استانها در ثبت گزارش حل مسئله در مهرواره

آموزش ثبت گزارش حل مسئله در مهرواره

از ثبت ۵۰ هزار مسئله تا مشکلاتی که با همدلی حل می‌شود

نگاهی به آخرین آمار میزان مشارکت مردم در مهرواره

وام اشتغال برای افراد گره‌گشا در طرح «مهرواره محله همدل»/ ثبت حدود ۳۶ هزار مسأله تاکنون

مهلت شرکت در مهرواره «محله همدل» تمدید شد/ ثبت نزدیک به ۳۲ هزار مسئله تا ۱۸ اردیبهشت

نمودارهای ثبت مسئله استانها در مهرواره محله همدل

نمودارهای ثبت مسئله در مهرواره محله همدل

ماجرای مهرواره محله همدل چیه؟