مهرواره در شهرستان سنقر

مرد دغدغه مندی که به حل مشکلات مختلف دانش آموزان پرداخته و از آن‌ها به صورت جامع و کامل حمایت می‌کند.

به گزارش مهرواره محله همدل،
سهیل احمدی متولد سال ۱۳۶۷ و اهل شهرستان سنقر استان کرمانشاه و مدیر مؤسسه فرهنگی جهادی باقرالعلوم است که در جهت شناسایی دانش آموزان محروم و کم برخوردار و رسیدگی به امورات آن‌ها کوشیده است.
این منتخب مرحله شهرستانی مهرواره محله همدل، حمایتی همه جانبه از دانش آموزان تحت حمایت خود دارد و خدمات مختلفی اعم از فرهنگی، درمانی، آموزشی و مالی را به آن‌ها ارائه می‌دهد.
او از سال ۱۳۹۷ مؤسسه باقرالعلوم را تأسیس کرده و اکنون ۱۰۰ دانش آموز را در سطح شهرستان تحت پوشش مجموعه خود قرار داده است.
او در این اقدام خود ۲۰ روستا را پوشش می‌دهد و تمامی منابع فعالیت‌های خود را از محل خیرین جذب می‌کند.
آقای احمدی همچنین اقدام به تأمین گوشی موبایل برای دانش آموزان بی بضاعت کرده و آن‌ها را به دو صورت در اختیار آنان قرار داده است که بخشی را به صورت امانی و تعدادی را با پرداخت نصف هزینه توسط خانواده ها به طور کامل به آن‌ها اهدا نموده است.
او تنها در سال جاری با همکاری یک مجموعه توانست ۱۵ گوشی موبایل خریداری و به خانواده‌ها تقدیم نماید.
وی رسیدگی به امور دانش آموزان را کاری بر زمین مانده در سطح شهرستان اعلام می‌کند و حمایت‌های موقت و جزئی از آن‌ها را راهگشا نمی‌داند لذا حل مشکلات دانش آموزان به دغدغه اصلی‌اش تبدیل می‌شود و این مؤسسه را راه اندازی می‌کند.
این مرد فعال به برگزاری کلاس‌های آموزشی و فرهنگی برای آن‌ها اقدام کرده و از دبیران مذهبی و متخصص شهرستان برای برگزاری کلاس های تقویتی بهره گرفته است.
وی همچنین با درنظر گرفتن پشتیبان برای آن‌ها سعی دارد به صورت تخصصی و گسترده از آن‌ها حمایت کند و برای آن‌ها کلاس های مشاوره نیز برگزار می‌کند و معتقد است کیفیت در خدمت رسانی به آن‌ها از کمیت مهمتر است و همواره برای ارائه خدمات کامل و جامع به دانش آموزان می‌کوشد.