مرحله نهایی داوری طرح های برگزیده ی مهرواره محله همدل، با حضور صاحبان طرح ها در اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه مهرواره همدل، در ابتدای این مراسم، حجت الاسلام فرد آقایی معاون فرهنگی اداره کل، به بیان توضیحاتی در خصوص برگزاری مرحله نهایی داوری طرح های برگزیده ی استان پرداخت و اظهار داشت:
بر اساس طرحی که تحت عنوان مهرواره محله همدل از طرف سازمان مرکزی ابلاغ شد، گروه های مختلفی که مشغول به فعالیت های متنوع خدماتی، جهادی، مذهبی و بسیاری از اقدامات اجتماعی و فرهنگی دیگر که به نوعی ظرفیت های مردمی این نظام محسوب می شوند مخاطب اصلی این مهرواره بودند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان، با اشاره به مدل های گوناگون حل مسئله محلات در جوامع مختلف تصریح کرد:
جهان تا کنون ۳ مدل حل مسئله را تحت عناوین برای مردم، با مردم و توسط مردم تجربه کرده که در مدل سوم، خود مردم به عنوان کنشگر فعال حضور بهم رسانده و مشکلات محله و جغرافیایی که در آن زندگی می کنند را رفع می کنند. البته ناگفته نماند که در مدل سوم، دولت ها و حاکمیت ها نیز باید نقش تسهیل گری را ایفا نمایند.

وی در ادامه افزود: بحمدالله اجرای این مهرواره حرکت بسیار خوب و پر برکتی بود و بانک اطلاعاتی که از این مجموعه مردمی حاصل شد فرصت بسیار مغتنمی جهت بهره برداری از ظرفیت های مفید مردمی را فراهم خواهد آورد.

حجت الاسلام فردآقایی در بخش دیگری از این مراسم، با اذعان به فراوانی طرح ها و مسئله های ارائه شده از سراسر استان عنوان کرد: قریب به ۲۵۰۰ مسئله از سراسر استان خوزستان به ثبت رسید که ۵۲ درصد از مسائل مطرح شده مورد حل و بررسی قرار گرفته که از مجموع طرح های ارائه شده ۲۰ طرح شاخص مورد ارزیابی نهایی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است استان خوزستان در ثبت مسئله، حل مسئله و سهمیه معرفی نفرات برگزیده به مرحله نهایی، حائز رتبه اول در کشور بوده است که پس از جمع بندی نظرات هیئت داوران، ۴ طرح به عنوان داوری نهایی به سازمان مرکزی معرفی خواهند شد.

دیگر رسانه ها

وب سایت اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان

خبرگزاری حوزه