معرفی مدیران کل و معاونان برگزیده

دبیرخانه مهرواره محله همدل به پاس قدرانی از زحمات مدیران کل و معاونان فرهنگی ادارات تبلیغات اسلامی، ضمن معرفی برگزیدگان، از آنها تجلیل به عمل خواهد آورد.
به گزارش خبرنگار دبیرخانه مهرواره محله همدل، مهرواره به پایان رسید اما بسیاری از جزئیات این کار بزرگ مردمی چندان بازگو نشد و پرداختن به زوایای مختلف مهرواره فرصت مبسوطی را می ‎طلبد؛ از جمله اینکه در فرآیند، راه اندازی، اجرا، پشتیبانی، ارزیابی و داوری مهرواره شاید قریب به ۲ هزار نفر همکاری داشتند.
بخش مهمی از این اقدام خداپسندانه روی دوش مدیران کل ادارات سازمان تبلیغات اسلامی در استان‎ های مختلف و معاونان فرهنگی آنها بود.
از این‎رو دبیرخانه مهرواره محله همدل، به پاس قدرانی از زحمات این عزیزان در مراسم اختتامیه از مدیران کل و معاونینی که بیش از همه با این مجموعه همکاری و همراهی داشته اند، تجلیل به عمل خواهد آورد.
حجت الاسلام نبی زاده مدیرکل محترم خوزستان، حجت الاسلام رضایی مدیرکل محترم خراسان جنوبی، حجت الاسلام عروجی مدیرکل محترم اصفهان و حجت الاسلام حقانی مدیرکل محترم کرمان، به عنوان برگزیدگان این بخش انتخاب شدند.
همچنین در این مراسم از زحمات حجت الاسلام همتی فر معاون محترم فرهنگی خراسان رضوی، حجت الاسلام دیلمی معاون محترم فرهنگی گلستان، حجت الاسلام جعفری معاون محترم فرهنگی فارس نیز تجلیل خواهد شد.