حجت الاسلام زهرایی گفت: مهرواره محله همدل باید از حالت جشنواره خارج و تبدیل به دغدغه مردم و امامان محله شود و استمرار پیدا کند.


به گزارش مهرواره محله همدل،
حجت الاسلام محمد جواد زهرایی، مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین با اشاره به استقبال مردم استان قزوین از نخستین مهرواره محله همدل گفت: حرف جدی که در مهرواره مطرح شد این بود که مردم به عنوان یک جامعه زنده می توانند خودشان مشکلات را حل کنند و از کنار مسائل محله خود بی تفاوت نمی گذرند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین ادامه داد: در این میان امام محله نقش مهمی دارد و آن این است که برای حل مسائل محله از اشتغال و ازدواج گرفته تا مشکلات دیگر، شبکه ای را ایجاد کند و ظرفیت های بالقوه محله را به فعلیت برساند.
وی با تأکید بر لزوم ادامه یافتن مهرواره افزود: این مهرواره باید ادامه پیدا کند و امامان ما این موضوع را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهند، به گونه ای که از حالت جشنواره خارج شده و تبدیل به دغدغه واقعی مردم شود.
حجت الاسلام زهرایی در خصوص رتبه استان قزوین در مهرواره محله همدل بیان کرد: در طول اجرای مهرواره استان ما در رتبه دوم و سوم در نوسان بود؛ این امر نشان می‌دهد که حل مسائل و مشکلات محله برای مردم ما امری جدی است.

در دیگر رسانه‌ها:

خبرگزاری حوزه